تکمیل فرم خرید
نام فایل

بررسی طبقه بندی جریان داده ها در یک محیط پویا و کاربرد عامل و سیستمهای چندعامله در داده کاوی

قیمت 137,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >