تکمیل فرم خرید
نام فایل

مبانی نظری ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش

قیمت 45,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >