تکمیل فرم خرید
نام فایل

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان

قیمت 97,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >