تکمیل فرم خرید
نام فایل

ارزیابی و طبقه بندی عوامل و مولفه های حیاتی موفقیت در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی

قیمت 125,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >