تکمیل فرم خرید
نام فایل

مدل مفهومی ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP

قیمت 47,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >