تکمیل فرم خرید
نام فایل

مبانی نظری عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و رتبه بندی اهمیت و اولویت آن ها

قیمت 39,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >