تکمیل فرم خرید
نام فایل

مبانی نظری ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان

قیمت 47,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >