تکمیل فرم خرید
نام فایل

ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان

قیمت 135,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >