تکمیل فرم خرید
نام فایل

پرسشنامه ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان

قیمت 4,500 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >