دانلود پاورپوینت نوروبیولو‍ژی جهت رشته پزشکی در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


سلولهای اپاندیم: سطح داخلی بطن های مغزی و نخاع را می پوشانند. بافت پوششی مكعبی دارای میكروویلی های فراوان و مژه هستند. تانی سیتها سلولهای اپاندیمی ویژه در سطح بطن سوم مغزی هستند كه زوائد بلند داشته كه از لابلای زوائد استروسیتها گذشته و تا بافت عصبی نفوذ میكنند و به عروق میرسند.

 

 

 

فهرست مطالب
نرون
ساختمان نرون
زوائد سلولی= نوریت ها
مناطق مختلف نرون دخیل در پیام رسانی
انتقال پتانسیل عمل
تقسیم بندی نرونها: براساس تعداد زوائد
تقسیم بندی نرونها: براساس تعداد زوائد
تقسیم بندی نرونها: براساس طول اكسون
تقسیم بندی نرونها: براساس عملكرد
سیناپس
سلول های گلیا
سلول های نورو گلی
استروسیت
اولیگودندروسیت
سلولهای اپاندیم
ادامه گلیاها
تریپل سیناپس