دانلود پاورپوینت کلیدطلایی مدیریت منابع انسانی جهت رشته مدیریت در قالب 50 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


دوره کنونی حیات بشرباتحولات ودگرگونی های شگفت انگیزی همراه است سازمان ها به عنوان زیرمجموعه ای ازحیات انسانی بایدبرای بقاءوبالندگی خودرادررویارویی با این تحولات عظیم آماده کنند،منظورازآمادگی اینست که آنهابایدکارکنان یعنی سرمایه های اصلی وارزشمندسازمان راآماده سازند

 

 

 

فهرست مطالب
ضرورت واهمیت توانمندسازی نیروی انسانی
چه موقع نیازمندتوانمندسازی کارکنان هستیم
مزایای توانمندسازی نیروی انسانی
موانع توانمندسازی نیروی انسانی
تعاریف ومفاهیم توانمندسازی نیروی انسانی
رویکردها وابعادتوانمندسازی
توانمندسازی روان شناختی شامل بعدمی باشد
شرایط سازمانی زمینه سازتوانمندسازی کارکنان
سازمان های هرمی به طورکلی دارای ویژگیهای زیرمی باشند
راهبردهای رهبری ومدیریت توانمندسازی کارکنان
خودکارآمدی کارکنان وراهبردهای ایجادوتقویت آن