دانلود پاورپوینت نکاتی چند در مورد تفسیر نتایج روش دیسک دیفیوژن و سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی جهت رشته پزشکی در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


برای استرپتوکوک ها درب پلیت برداشته شده و در حضور نور انعکاسی هاله عدم رشد اندازه گیری می شود. برای سنجش حساسیت انتروکوک ها نسبت به ونکومایسین حتما باید بمدت 24 ساعت انکوباسیون انجام شود. برای بررسی هر گونه رشد کم کلنی های مقاوم در داخل هاله عدم رشد دیسک ونکومایسین، ظرف پتری در مقابل منبع نور نگهداری و از نور عبوری استفاده می شود. هر گونه رشد قابل تشخیص، نشاندهنده مقاومت به ونکومایسین است. در صورت استفاده از سفوکسیتین برای گونه های استافیلوکوک، قطر هاله عدم رشد در برابر نور انعکاسی خوانده میشود. در صورت استفاده از لینزولید برای استافیلوکوک ها، قطر هاله با نور عبوری قرائت میشود.

 

 

 

فهرست مطالب
نکاتی در مورد خواندن و تفسیرنتایج
خواندن نتایج و تفسیر(انتروباکتریاسه) 
انتروباکتریاسه
پسودوموناس آئروژینوزا
استافیلوکوکوس اورئوس
انتروکوک
برخی نکات 
چند نکته