دانلود پاورپوینت تهویه مكانیكی جهت رشته پزشکی در قالب 47 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تهویه  ورود و خروج گازها از طریق ریه هاست. به هر روشی كه انجام تهویه توسط تجهیزات مكانیكی صورت گیرد را تهویه مكانیكی گویند.
هدف از تهویه مصنوعی، درمان بیماری ریوی نیست. بلكه با برقراری تهویه و حمایت از ریه ها تا زمان رفع علت زمینه ساز، نیازهای تهویه ای و اكسیژناسیون بیمار تأمین گردد

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف تهویه
هدف از تهویه مصنوعی
اهداف تهویه مصنوعی
موارد استفاده بالینی
انواع ماشینهای تهویه مصنوعی
الف- ونتیلاتورهای فشار منفی
درمان با ونتیلاتورهای فشار منفی در بیماران زیر میتواند مفید باشد.
ونتیلاتورهای فشار مثبت
انواع ونتیلاتورها با فشار مثبت
ج- ونتیلاتور با فشار ثابت
د- ونتیلاتورهای با حجم ثابت
معایب دستگاه
ه- ونتیلاتورهای با زمان ثابت
و- ونتیلاتورها با فركانس بالا
مدها یا طرحهای تهویه ای
مد تهویه كنترلی یا اجباری (Controlled mechanical ventilation) CMV
موارد استفاده
معایب مد کنتروله
مد تهویه کنتروله کمکی  (Assist Controlled Ventilation) ACV 
مزیت مد ACV 
معایب مد ACV 
و...