دانلود پاورپوینت آسیب های کودکان معضلی جهانی و رو به رشد جهت رشته پزشکی در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


آسیب های كودكان معضلی جهانی و روبه رشد است.و بیشترین میزان مرگ و میر از دوره كودكی تا بزرگسالی در این سنین اتفاق می افتد.هر ساله صدها هزار كودك بر اثر حوادث غیرعمدی و خشونت كشته شده و میلیون ها كودك دیگر نیز دچار عوارض و بیماری های ناشی از آسیب هامی شوند. در مورد هر یک از انواع آسیب های كودكان، مداخلات پیشگیرانه ای وجود دارد كه از بروز و شدت این خطراتمی كاهد. اساس این مداخلات پیشگیرانه، شناخت و پیشگیری از حوادث عمدی و غیرعمدی است.

 

 

 

فهرست مطالب
همه کودکان ارزشمندند
آسیب های كودكان یك اولویت بهداشتی
آسیب های كودكان،معضلی جهانی
رابطه آسیب های كودكان با سایر مسایل سلامت كودكان 
تغییرات جهانی آسیب های كودكان
جهانی سازی و آسیب های كودكان
شهرنشینی و آسیب های كودكان
ماشینی شدن و آسیب های كودكان
تغییرات زیست محیطی و آسیب های كودكان
هرم آسیب های كودكان
كودكان قربانی آسیب هایوالدین
آسیب های غیرعمدیمرگبار1
آسیب های غیرعمدیمرگبار2
آسیب های غیرعمدیمرگبار3
آسیب های غیرعمدی غیرمرگبار 
آسیب های غیرعمدی و ناتوانی‌های حاصله1 
كودك بزرگسال كوچك نیست
پسران با خطر زندگی می كنند
آسیب های عمدی كودكان
‌ خشونت جسمی‌، جنسی‌، روانی و غفلت‌ 
آسیب های عمدی مرگبار
و...