دانلود پاورپوینت وضعیت HIV یا ایدز در جهان و منطقه جهت رشته پزشکی در قالب 74 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اولین مورد ایدز در ایران در سال 1366یك كودك 6 ساله دیده شد. از سال 1375 به بعد مواردی كه از طریق اعتیاد تزریقی انتقال یافته بودند شناسایی گردیدند . حدود 76% از موارد ایدز در گروه سنی 44 -15 سال هستند. جوانان بیشتر از هر گروه سنی دیگری در معرض خطر هستند.

 

 

 

فهرست مطالب
  روزانه14000 مورد آلودگی بهHIV
Global HIV/AIDS Estimates December 2006
Global  HIV epidemic 1990-2005
A global view of HIV infection
Stages of HIV epidemic
تغییر امید به زندگی در کشورهای تحت صحرای آفریقا
Cost of Delay!
وضعیت HIV  ، ایدز در ایران
HIV/AIDS SITUATION IN IRAN By the end of September 2007
HIV prevalence for adults 1980 – 2005  I.R.IRAN
HIV / AIDS
تاریخچه
اتیولوژی
دوره قابلیت سرایت
تشخیص عفونت  HIV 
راه های انتقال 
نحوه بیماریزائی ایدز
مراحل بیماری 
تشخیص
WINDOW PERIOD
و...

دانلود پاورپوینت وضعیت HIV یا ایدز در جهان و منطقه جهت رشته پزشکی در قالب 74 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش


اولین مورد ایدز در ایران در سال 1366یك كودك 6 ساله دیده شد. از سال 1375 به بعد مواردی كه از طریق اعتیاد تزریقی انتقال یافته بودند شناسایی گردیدند . حدود 76% از موارد ایدز در گروه سنی 44 -15 سال هستند. جوانان بیشتر از هر گروه سنی دیگری در معرض خطر هستند.

فهرست مطالب
  روزانه14000 مورد آلودگی بهHIV
Global HIV/AIDS Estimates December 2006
Global  HIV epidemic 1990-2005
A global view of HIV infection
Stages of HIV epidemic
تغییر امید به زندگی در کشورهای تحت صحرای آفریقا
Cost of Delay!
وضعیت HIV  ، ایدز در ایران
HIV/AIDS SITUATION IN IRAN By the end of September 2007
HIV prevalence for adults 1980 – 2005  I.R.IRAN
HIV / AIDS
تاریخچه
اتیولوژی
دوره قابلیت سرایت
تشخیص عفونت  HIV 
راه های انتقال 
نحوه بیماریزائی ایدز
مراحل بیماری 
تشخیص
WINDOW PERIOD
و...