دانلود پاورپوینت مدیریت استفاده از اطلاعات جهت رشته مدیریت در قالب 40 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


دلائل اندازه گیری عملكرد: 1- بررسی میزان تحقق اهداف و استراتژیها  2- بررسی موثر بودن فرآیندها و راهكارهای اجرائی 3- كنترل فعالیتها  4- انعكاس وضعیت سازمان به مدیران جهت تصمیم گیری  5- دقیق بودن استنباطهای مورد نظر در سازمان و كمی كردن شاخصهای بهبود مستمر 6- مقایسه درونی وضعیت سازمان با دوره های گذشته 7- بازده عملكرد مدیران و دست اندركاران 8- تحلیل محیط داخلی سازمان و شناخت قوتها و ضعفهای عملكرد 9- زمینه سازی طراحی نظام انگیزش عملكرد كاركنان 10- آگاهی یافتن مدیران از اثر بخشی تصمیمات اخذ شده قبلی 

 

 

 

فهرست مطالب
الزمات اعتبار بخشی
تعریف آمار
داده
اطلاعات
ارائه
دانش
جمع آوری اطلاعات درصورتی ضرورت دارد كه
چرا
اصولی در خصوص شاخص نویسی
انواع  شاخص ها
الف – نسبت – PROPORTION 
ب – میزان – RATE
 ج  - شاخص عددی ( فراوانی )
طبقه بندی شاخص ها
شاخص های پایش
شاخص های ارزیابی
شاخص های پایش
شاخص های ورودی
PROCESS INDEX
شاخص های ارزیابی
انتخاب شاخص ها
دلائل اندازه گیری عملكرد
در تدوین شاخص های ارزیابی باید به چند نكته توجه نمود:
و...