دانلود پاورپوینت رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه جهت رشته حسابداری در قالب 10 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


رویدادهای‌ بین‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ و تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌ : روشهای‌ حسابرس برای‌ شناسایی‌ رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ كه‌ مستلزم‌ افشا یا تعدیل‌ در صورتهای‌ مالی‌ است:‌ بررسی‌ روشهای‌  مدیریت‌ برای‌ حصول‌ اطمینان‌ از شناسایی‌ رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌. مطالعه‌ و بررسی‌ صورتجلسات‌ مجامع‌ عمومی‌ صاحبان‌ سهام‌، هیات‌ مدیره‌ و كمیته‌های‌ هیات‌ مدیره‌ که پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ برگزار شده‌ است‌ و پرس‌وجو درباره‌ مطالب‌ مورد بحث‌ در جلساتی‌ كه‌ صورتجلسه‌ آن‌ هنوز آماده‌ نشده‌ است‌. مطالعه‌ و بررسی‌ آخرین‌ صورتهای‌ مالی‌ میان‌ دوره‌ای‌ واحد مورد رسیدگی‌ و در صورت‌ لزوم‌، بودجه‌، جریان‌ وجوه‌ نقد براوردی‌ و سایر گزارشهای‌ مرتبط‌ مدیریت‌. پرس‌وجو از مشاورین‌ حقوقی‌ واحد مورد رسیدگی‌ یا بهنگام‌ كردن‌ تاییدیه‌ دریافتی‌ از آنان‌ در ارتباط‌ با دعاوی‌ حقوقی‌ له‌ و علیه‌ واحد مورد رسیدگی‌ . پرس‌وجو از مدیریت‌ درباره‌ رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ موثر بر صورتهای‌ مالی‌ و...

 

 

 

فهرست مطالب
کلیات
هدف استاندارد
رویدادهای‌ بین‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ و تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌ 
رویدادهای‌ شناسایی‌ شده‌ پس‌ از انتشار صورتهای‌ مالی‌ 
رویدادهای‌ شناسایی‌شده‌ پس‌ از تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌ و پیش‌ از انتشار صورتهای‌ مالی‌  
تاریخ اجرا