دانلود پاورپوینت پرستار و قصور شغلی جهت رشته پزشکی در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


موضوع نارضایتی,شکایت و دادخواهی بیماران از کادر درمانی به دلیل تخلفات و خطاهای تشخیصی, درمانی و مراقبتی از مسائل مهم و مورد بحث جامعه می باشد که در مراکز پزشکی و حقوقی مورد بحث قرار می گیرد.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
بحث
بر این اساس قصور پرستاری در دو شکل مورد بحث قرار می گیرد
1-سهل انگاری پرستاری 
بی مبالاتی 
بی احتیاطی 
عدم مهارت 
عدم رعایت نظامات دولتی 
سوء رفتار حرفه ای پرستاری
اثبات قصور پرستاری
1-وظیفه duty
2-کوتاهی dereliction 
3- آسیب جسمی یا روانی damage
4- ارتباط بین کوتاهی و آسیب dependency 
د-مهمترین عوامل ایجاد خطاهای پرستاری
ذ-شایعترین مصادیق اشتباهات و اقدامات پیشگیرانه
1-سقوط بیماران 
2- سهل انگاری در اجرای دستورات پزشك یا خط مشی های مقرر
3- اشتباهات و سهل انگاری های مربوط به دارو 
4- استفاده نابجا از وسایل  
و...