دانلود پاورپوینت طیف نور مرئی و ماورابنفش جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 37 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


انحرافات از قانون بیر-لامبرت: این انحرافات بطور کلی به سه دسته تقسیم می شود: انحرافات حقیقی، انحرافات دستگاهی، انحرافات شیمیایی

 

 

 

فهرست مطالب
انواع انتقالات در ناحیه UV-Vis
انواع انتقالات بین سطوح انرژی مولکولی
انواع برهمکنش های تشعشعات الکترومغناطیس با ماده 
فرآیند جذب
اندازه گیری کمّی - Beer & Lambert 
دستگاهوری
منبع تابش - Source
Monochromatorمنوکروماتور - 
ظرف نمونه - Sample container
فتولوله تکثیرکننده - PMT
دستگاه تک پرتوی (Single Beam)
دستگاه دو پرتوی (Double Beam)
کمترین خطا در اندازه گیری جذب مربوط به طول موج ماکزیمم جذب محلول است
انحرافات از قانون بیر-لامبرت
انحرافات حقیقی
انحرافات شیمیایی
انحرافات دستگاهی
اثر حلال
اثر پلاریته حلال بر انتقالات الکترونی
رنگسازهای آلی (کروموفورها)
گروه های عاملی رنگ یار 
و...