دانلود پاورپوینت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی بر مبنای چارچوب COSO 2013 جهت رشته مدیریت در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی یک فرآیند اطمینان بخش مستقل و بی طرفانه به منظور دستیابی به قابلیت اطمینان گزارشگری مالی و بهبود آن است که شامل کسب شناخت، ارزیابی ریسک وجود یک ضعف با اهمیت، جمع آوری و مستندسازی شواهد، آزمون و ارزشیابی اثربخشی طراحی و اجرای کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برمبنای ریسک ارزیابی شده در سطح کل، فرایندها و فعالیتهای شرکت می باشد. این فعالیت اطمینان بخش می تواند با تفویض اختیار هیئت مدیره به کمیته حسابرسی از طریق حسابرسان داخلی و کارشناسان شرکت و یا از طریق برون سپاری صورت پذیرد.

 

 

 

فهرست مطالب
ضرورت و اهمیت کنترلهای داخلی
اهمیت کنترل داخلی در سازمان 
بررسی مراحل استقرار و ارزیابی سیستم کنترل داخلی 
مدل پیشنهادی جهت استقرار و ارزیابی کنترلهای داخلی در شرکتها  
نمونه ای از مدیریت سیستم کنترل داخلی 
مراحل استقرار کنترل داخلی در سازمان 
مدل سه خط دفاعی 
تعریف ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی 
عوامل کلیدی فرآیند ارزیابی 
نقشه راه
رویکرد ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
نمونه کار ارزیابی کنترل داخلی در سطح فرایند 
اجزای پنجگانه کنترل داخلی
اصول هفده گانه کنترل های داخلی
سطوح سیستم کنترل داخلی جهت ارزیابی 
شناخت و مستند سازی فرایند موجود 
تعیین اهداف و ارزیابی ریسک در تحقق اهداف فرایند 
مستند سازی کنترلهای موجود 
تعیین و طبقه بندی کنترلهای موجود  
طبقه بندی از لحاظ کنترلهای نوع پیشگیرانه ، کشف کننده، اصلاح کننده 
اهمیت کنترلهای سیستمی در مقایسه با کنترلهای دستی
و...