دانلود گزارش کارآموزی رشته الکترونیک

آشنایی با تاسیسات الکتریکی

 

بخش اول : آشنایی با تاسیسات الكتریكی

 
آشنایی با جریان سه فاز
 
روشهای اندازه گیری توان
 
مزایای سیستم سه فاز
 
عایق كابلها
 
علایم اختصاری كابلها
 
فیوز
 
-فیوز حرارتی بی متال
 
فیوز مغناطیسی
 
فیوز توان بالا
 
فیوز فشار قوی
 
انتخاب نوع فیوز
 
تعیین افت ولتاژ مجاز و انتخاب سطح مقطع هادی
 

بخش دوم : وسایل كنترل ساده

 
كلیدها
 
كلید اهرمی  ساده
 
كلیدغلطكی
 
كلید زبانه ای
 

راه اندازی موتورها با استفاده از كلید ستاره – مثلث

 
بخش سوم : كلیدهای مركب
 
كلیدهای مركب
 
تعریف رله
 
تعریف كنتاكتور
 
ساختمان داخلی كنتاكتور
 

مشخصات الكتریكی و حرارتی و مكانیكی هر كنتاكتور

 

آشنایی با قطع كننده های ولتاژ (سكسیونرها) و كلیدهای قدرت (دیژنكتورها)

 
سكسیونر ساده
 
موارد استعمال سكسیونرها
 

سكسیونرهای قابل قطع زیربار

 
كلید قدرت یا دیژنكتور
 
انواع دیژنكتورها
 
تایمر(كلید زمانی)