دانلود گزارش كارآموزی مهندسی عمران با عنوان پروژه ساختمان بتونی

 
 
پیشگفتار
انجام دادن كار اجرایی به عنوان كارآموزی كاری بسیار مفید وپسندیده ای است چون این كار دانشجو را با  اجرای كارهای عمرانی آشنامی كند اجرای كارهای عمرانی با دستگاه تئوری تفاوت دارد واختلاف اجرا ودرس دانشگاهی فقط در كارگاه ساختمانی قابل احساس كردن است وكارآموزی وكاركردن دركارگاه ساختمانی قبل از رفتن دانشجو به محل كار خود بسیار مفید است.
 
 
ساختمان بتونی:
منظور از ساختمان های بتنی ساختمانی است که کلیه اجزای اصلی آن (ستون های تیرهای اصلی و پی) از بتن و میله گرد ساخته شده باشد سقف اینگونه ساختمانها با انواع مختلف ساخته می شود از قبیل دال های بتونی پیش ساخته –دال های بتونی ریخته شده در محل-تیرچه بلوک وغیره
 

مزایای ساختمانهای بتونی:

 
ساختمان های بتونی بعلل زیر مورد توجه مهندسین و شهرسازان قرار گرفته وروز به روز رو به توسعه است.
1- ماده اصلی بتن که شن وماسه میباشد تقریبا در تمام نقاط کره زمین بحد وفور یافت می شود روی این اصل امکان ساختن ساختمانهای بتونی را میسر می سازد.
2- ساختمانهای بتونی در مقابل عوامل جوی از ساختمانهای فلزی مقاوم تر بوده و در نتیجه نسبت به ساختمانهای فلزی دارای عمر طولانی می باشد.
3- در مقابل آتش سوزی ساختمانهای بتونی نسبت به ساختمانهای فلزی مقاوم تر می باشند.
4- بعلت شکل پذیری بتن که می تواند بهر شکلی که قالب آن تهیه می شود ساخته شود ساختن ستون وپل به اشکال مختلف را میسر می سازد بهمین علت مهندسین معمار به این نوع ساختمانها توجه بیشتری می نمایند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

آرماتور بندی

ساختمان بتونی

بتن ریزی فنداسیون

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
كارآموزی: 2
مقدمه 2
فهرست 3
ساختمان بتنی......5 
پیوست: 6
توضیحات عمومی... 6
به نام خدا 8
موضوع :گزارش كارآموزی 9
ساختمان بتونی: 9
مزایای ساختمانهای بتونی: 9

قسمتهای مختلف ساختمانهای بتونی: 10

گود برداری: 12

اجرای دیوار فونداسیون: 14

تسطیح دركلاژ كف ساختمان 14
اثر ناخالصیهای آب به روی بتن: 15
اجرای بتن مگر: 16

آرماتور بندی پی: 18

(100 /ارتفاع ساختمان کوتاهتر=درز انقطاع ) 21
بتن ریزی فنداسیون: 21
ویبره کردن بتن: 24
آمارتوربندی ستون ها: 25
بتن ریزی ستون ها: 30

چند نکته مهم در زمان اجرای بتن ریزی ستونها : 32

بتن ریزی ستون باید در چند مرحله انجام شود وقبل از بتن ریزی چند  نکته مهم قابل توجه است. 32
نکته اول: 32

نحوه صحیح ریختن بتن در داخل قالب : 33

1) خستگی كارگران كه موحب هب هم خوردن نسبت اختلاط 35
2) كثیف بودن زیر سطح شن و ماسه هنگام تخلیه آن 35
در عکس مشاهده میکنید که بتن ستون دستی  درست شده است. 36
اجرای تیر بتنی: 36
آیین نامه: 38
تیرچه : 39

طریقه ساخت تیرچه درکارگاه: 40

ساخت بتون برای تیرچه ها: 41
بلوک: 42
طریقه اجرای سقف تیرچه بلوک: 43
نصب تیرچه ها بر روی سقف تیرچه بلوک: 43
کلاف عرضی: 44
میله گرد حرارتی: 45
میلگردهای ممان منفی: 46
خیز منفی در سقف: 46
بتون ریزی سقف تیرچه بلوک: 47
آزمایش شاقول بودن ستونها 48
دیوار چینی ساختمان 49
چهار چوب فلزی آسانسور 50
آ  51
آجر های باقی مانده از تخریب ساختمان قبلی 51
تیغه چینی پارتیشن های داخلی 52
پشت بام : 54
پله: 57
شیب كف پله: 58
تعداد پله: 59
پاگرد: 59
قالب های فلزی 62
پیوست: 66
توضیحات عمومی: 66
الف – کارهای بتنی 66
احداث سازه نگهبان: 68
مصالح سنگی : 69
دانه بندی نامطلوب ازنظر شکل: 69
مواد نامطلوب در شن وماسه واندازه دانه ها: 70
آب: 72
کیفیت آب مصرفی در بتن: 73
نسبت اختلاط اجزاء بتن: 73
بتن سازی : 76
بتن ریزی: 78
نگهداری بتن 81
قالب بندی 81
باز کردن قالب: 83
قالب های فلزی: 84
آرماتور بندی: 85
خم کردن آرماتور: 86
وصله کردن آرماتورها: 87

پی سازی  طبق ایین نامه: 87

چگونه شبکه میله گرد ستون را به ریشه وصل کنیم: 90
ستون: 91
چگونه شبکه میله گرد ستون را به ریشه وصل کنیم: 96
مراحل مختلف اجراء: 96