بررسی ویژگی های معلمی و روش تدریس استاد شهید مطهری

 
مقدمه:
همه ی علمای راستین اسلام اسوه ی علم و تقوا هستند و تأثیراخلاق اسلامی درهمه ی اعمال و رفتارشان مشهود است. به همین دلیل، شیوه ی تعلیم و تربیت آنان می تواند برای همه ی معلمان سرمشق و الگو باشد و بجاست دانش پژوهان تعلیم و تربیت برای کشف شیوه های تعلیم و تربیتی آنان تحقیقات لازم را انجام دهند.مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری ( ره ) که به حق یکی از علمای اسلام، معلمی کامل و شیفته ی علم و دانش بود و تدریس را به عنوان عبادت و وظیفه ی دینی انجام می داد و چه بجا روز شهادت ایشان را، روز معلم نام نهاده اند. لذا هدف این مقاله بررسی ویژگی های معلمی و روش تدریس استاد مطهری است که با استفاده از دیدگاه های شاگردان باسابقه ی ایشان و تعدادی از صاحب نظران استخراج شده است. علاوه برآن، برای بررسی عمیق تر و تخصصی موضوع، ده عدد از نوارهای تدریس و سخنرانی ایشان با عناوین اهداف روحانیت، عبادت و دعا ( 2 نوار )، فلسفه اخلاق ( 2نوار )، خدا و زندگی انسان، تدریس شرح منظومه ( 2 نوار ) و معاد نیز بررسی شده است.
 
 
کلمات کلیدی:

نقش معلم

ویژگی های معلمی

روش تدریس استاد شهید مطهری

 
 
فهرست مطالب
بررسی ویژگی های معلمی و روش تدریس استاد شهید مطهری 1
مقدمه: 1
عبادت دانستن معلمی 3
تسلط بر مطالب درسی 4
شیوه ی ارائه درس 6
داشتن جامعیت علمی و نواندیشی در تدریس و تحقیق 12
ساده گویی و پاسخ به اشکالات 15
رعایت اخلاق و نظم در همه حال 17
نتیجه 19
منـابع 21