پایان نامه کارشناسی معارف اسلامی با عنوان ویژگی‌های عمومی پیامبران (ع)

مقدمه
مأموریت هدایت خلق و تهذیب نفوس و تعلیم و تربیت مردم و اقامة عدل و برچیدن اختلاف و آزاد كردن انسانها از چنگال اسارتها، آنچنان سنگین است كه آمادگیهای ویژه‌ای را از نظر جسمی و روحی و علمی و اخلاقی می طلبند.به همین دلیل كسانی می توانند بار این مسئولیت مهم را بر دوش كشند كه در پرتو خود سازی ها از یك سو، و امدادهای الهی از سوی دیگر، برای این امر آماده شده باشند، مسلماً یك فرد عادی و ساخته نشده هرگز توانائی پذیرش چنین مأموریت بزرگی را ندارد.سخن در این است كه ببینیم این ویژگیها چیست كه هر پیامبری باید واجد آن باشد؟ و طبعا باید پیامبران بزرگ و اولوالعزم و صاحبان شریعت و آئین جدید سهم بیشتری از آن را داشته باشند.
 
در اینجا علاوه بر استدلالات عقلی، قرآن مجید به یاری ما می شتابند و این ویژگیها را بر می شمرد.
با این اشاره به قرآن بازمی گردیم و به آیات زیرگوش جان فرا می دهیم:
1- واذكرفی الكتاب ابراهیم انه كان صدیقاً نبیاً     (مریم – 41)
2- واذكر فی الكتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد و كان رسولاً نبیاً  (مریم – 54)
3- اذقال لهم اخوهم نوح الا تتقون – انی لكم رسول امین
(شعراء- 106و107)
 
4- ابلغكم رسالات ربی و انالكم ناصح امین
5- ومااسئلكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین
6-و وهبنا له اسحق و یعقوب كلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و كذلك نجزی المحسنین
7- الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه  و لا یخشون احداً الا اله و كفی بالله حسیباً
8- انی اشهدالله و اشهدا و انی بری مما تشركون – من دونه فكیدونی جمیعاً ثم لا تنظرون – انی توكلت علی الله ربی و ربكم
9- واذكر فی الكتاب موسی انه كان مخلصاً و كان رسولاً نبیاً
10- فبما رحمه من الله لنت لهم ولوكنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك
11- واذا ابتلی ابراهیم ربه بكلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماماً قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین
 
 
کلمات کلیدی:

نبوت

اعجاز

پیامبران الهی

صاحبان شریعت

ویژگی‌های عمومی پیامبران (ع)

 
 
فهرست
 
ویژگی‌های عمومی پیامبران 1
1- صدق گفتار 4
2- پایبند بودن به وعده‌ها و پیمانها.. 5
3- امانت 8
4- علاقه و دلسوزی فوق‌العاده 9
5-اخلاص و بی نظری كامل 11
6-نیكوكاری و احسان 13
7-عدم ترس از غیرخدا 15
8-توكل مطلق بر خداوند 17
9-اخلاص بی مانند 18
10-نرمش و حسن خلق و محبت 20
11-پیروزی در‌آزمایشهای سخت 23

شرایط رسالت 25

1-تقوی و عصمت 25
چگونه آلودگان منادی تقوی شوند؟ 30
پاسخ به یك سؤال 42
 اهل بیت كیانند؟ 45
نتیجه 58
منابع علم پیامبران 59
اانبیاء و علم غیب 69
طرق شناخت سفیران الهی 72
االف – اعجاز، نخستین دلیل نبوت 78
نتیجه 89

1- حقیقت اعجاز چیست؟ 90

2-رابطه اعجاز و نبوت 99

3- تفاوت معجزات انبیاء با یكدیگر 101

4- سحر با معجزه پهلو نزند 103
5- منطق منكران اعجاز 111
   ب- بررسی محتوای دعوت انبیاء 122
  ج- گردآوری قرائن 124
  د- گواهی پیامبران پیشین 133