گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی (نگهداشت کاران)

 
مقدمه
شرکت ملی صنایع پتروشیمی وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می باشد. این شرکت مسئولیت توسعه هر عملیات در صنعت پتروشیمی کشور را بر عهده دارد. در بدو تأسیس در سال 1343 هجری شمسی، این شرکت فعالیت خود را با دو واحد کوچک تولیدی کود شیمیایی شیراز آغاز نمود و در حال حاضر دومین تولید کننده و صادر کننده فرآورده های پتروشیمی در خاورمیانه می باشد و در طول سالیان اخیر نه تنها با افزایش حجم و گوناگونی محصولات، بلکه با پیشرفت در زمینه های تحقیقاتی و تکنولوژی به سوی خودکفایی گام نهاده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مقررات مالی

گزارشات مالی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 2
روند توسعه و تحول 3
فصل اول:
نمودار سازمانی و چارت 6
فصل دوم: آئین نامه داخلی سازمان
بخش اول:
مقررات اداری و پرسنلی 11
بخش دوم:
فوق العاده مأموریت 16
بخش سوم:
مقررات مالی 17
بخش چهارم:
مقررات انضباطی (تشویقی و تنبیهی) 19
پیوست 1 22
پیوست 2 23
پیوست 3 24
پیوست 4 25
پیوست 5 26
فصل سوم:
آزمون و آموخته ها و نتایج 32