پروژه رشته معماری با عنوان طراحی معماری کتابخانه

(بصورت جامع و کامل)
 
 
چکیده:
کتابخانه ها در طول تاریخ بشری بوجود آمدند تا از منابع و دانش بشری، که در طول زمان بوجود آمده اند، محافظت کنند. به مرور زمان کتابخانه ها به انواع مختلفی تقسیم شدند که هر کدام نقش جداگانه ای را در جهت پیشرفت جامعه ایفا میکنند. فرهنگ یک نیاز مبرم در جامعه است که با گذشت زمان دچار تحول و دگرگونی میشود، و کتابخانه ها با جمع آوری و نگهداری آثار فرهنگی جامعه، نقش مهمی را در توسعه فرهنگی افراد جامعه بر عهده داردند، که با گذشت زمان با توجه به رشد تکنولو‍‍‍ژی و سایه انداختن رسانه های غیر خارجی بر جامعه، نقش کتابخانه ها در این زمینه گسترده تر میشود. کتابخانه‌ها در طول تاریخ بشری بوجود آمدند تا از منابع و دانش بشری محافظت کنند.
 
 با مرور زمان کتابخانه‌ها به انواع مختلفی تقسیم شدند که هر کدام نقش جداگانه ای را در جهت پیشرفت جامعه ایفا می‌کنند. فرهنگ یک نیاز مبرم در جامعه است که با گذشت زمان دچار تحول و دگرگونی می‌شود، و کتابخانه ها با جمع آوری و نگهداری آثار فرهنگی جامعه، نقش مهمی را در توسعه فرهنگی افراد جامعه بر عهده دارند. با گذشت زمان و با توجه به رشد تکنولو‍‍‍ژی و سایه‌افکنی رسانه‌های غیر‌خارجی بر جامعه، نقش کتابخانه ها در این زمینه گسترده تر می‌شود.
 
امروزه اهمیت معماری ویژه کتابخانه‌ها و تأثیر آن بر روی بهینه‌شدن خدمات کتابخانه‌ای بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در این مقاله تلاش ‌شده با مطالعه تعدادی از کتابخانه‌های جهان و معماری آنها از نظر زیباشناختی و جذابیت برای کاربران، کاربردی بودن، انعطاف‌پذیری، ارتباط هماهنگ فضاها و تناسب با نیاز کاربران، میزان تسهیل ارائه خدمات و رابطه‌ی بین نیاز کاربر، نگرش کتابدار و دانش معماری آرشیتکت در بهینه کردن وضعیت کتابخانه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه روی طرحهای مختلف ساختمان کتابخانه‌ها در برخی از دانشگاههای خارج از کشور، خصوصیات معماری ساختمان کتابخانه در بخشهای مختلف با توجه به معیارها و استانداردهای معتبر مورد بررسی قرار گرفته است.
 
در فرآیند طراحی بایستی جامعه مخاطب کتابخانه و محدودیت‌ها و شرایط موجود در نظر گرفته شوند. معماری عمومی و معماری داخلی هر دو باید در جهت ایجاد تأثیرات مثبت بر روی مراجعه کننده باشند و برای تمامی قسمت‌های کتابخانه یک طراحی کارآمد و قابل اجرا و استاندارد اعمال شود. محورهای بررسی شده در این مقایسه تطبیقی عبارتند‌از: برنامه انتخاب مکان و ساخت ، فضاهای عمومی، فرآیند طراحی، ارزیابی نیازها، طراحی فضا، رنگ، تکنولوژی‌های جدید، دسترسی معلولین، انتخاب مبلمان و میزها، نورپردازی، امنیت، مراکز چند رسانه‌ای کتابخانه، اندازه مجموعه، تعداد کاربران بالقوه، تعداد کاربران بالفعل، مقدار و نوع خدماتی که کتابخانه ارائه می‌کند.
 
هدف اصلی از این بررسی مقایسه طرحهای مختلف اجرا شده در کتابخانه‌های مختلف (از جمله کتابخانه کنگره‌ی آمریکا، کتابخانه‌ی سیاتل آمریکا، کتابخانه‌ی دانشگاه برلین) برای معرفی و آماده‌سازی اذهان برای پذیرش ایده‌های جدید می‌باشد. بررسی امکانات فرآهم‌شده در برخی کتابخانه‌های جهان برای کسب اطلاعات کاربردی‌تر و دریافت رویکردی آینده‌نگر در احداث ساختمان‌های کتابخانه‌ها می‌تواند در سرعت بخشیدن به فرآیند تصمیم‌گیری کتابدار و آرشیتکت کمک کند، که این یکسونگری کارکنان کتابخانه‌ها و مهندسین معمار باعث بوجود آمدن کتابخانه‌هایی خواهد شد که بهترین خدمات را با کیفیت مناسب به کاربر ارائه خواهند داد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

اسکیسهای کتابخانه

طراحی سایت کتابخانه

پلانهای طبقات کتابخانه

نماهای طراحی کتابخانه

طراحی معماری کتابخانه

طرح کلی پلان کتابخانه درنرم افزار های طراحی

 
 
 
 
بیان مسئله تحقیق:
همانطور که می دانیم کتاب و کتابخانه نقش مهمی در حفظ و نگهداری فرهنگ و تاریخ یک مملکت دارد ، و کمک شایانی به افراد جامعه در جهت افزایش اطلاعات و کسب علم می کند . پس مناسب دیدم طراحی کتابخانه ای جامع در یکی از شهرهای اطراف تهران را به عنوان موضوع طرح نهایی انتخاب کنم.
 
هدف تحقیق:
   امروزه اهمیت معماری ویژه کتابخانه‌ها و تأثیر آن بر روی بهینه‌شدن خدمات کتابخانه‌ای بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در این پروژه تلاش ‌میشود با مطالعه تعدادی از کتابخانه‌های جهان و معماری آنها از نظر زیباشناختی و جذابیت برای کاربران، کاربردی بودن، انعطاف‌پذیری، ارتباط هماهنگ فضاها و تناسب با نیاز کاربران، میزان تسهیل ارائه خدمات ورابطه‌ی بین نیاز کاربر، نگرش کتابدار و دانش معماری آرشیتکت در بهینه کردن وضعیت کتابخانه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه روی طرحهای مختلف ساختمان کتابخانه‌ها در برخی از دانشگاههای خارج از کشور، خصوصیات معماری ساختمان کتابخانه در بخشهای مختلف با توجه به معیارها و استانداردهای معتبر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
در فرآیند طراحی بایستی جامعه مخاطب کتابخانه و محدودیت‌ها و شرایط موجود در نظر گرفته شوند. معماری عمومی و معماری داخلی هر دو باید در جهت ایجاد تأثیرات مثبت بر روی مراجعه کننده باشند و برای تمامی قسمت‌های کتابخانه یک طراحی کارآمد و قابل اجرا و استاندارد اعمال شود. محورهای بررسی شده در این مقایسه تطبیقی عبارتند‌از: برنامه انتخاب مکان و ساخت ، فضاهای عمومی، فرآیند طراحی، ارزیابی نیازها، 
 
طراحی فضا، رنگ، تکنولوژی‌های جدید، دسترسی معلولین، انتخاب مبلمان و میزها، نورپردازی، امنیت، مراکز چند رسانه‌ای کتابخانه، اندازه مجموعه، تعداد کاربران بالقوه، تعداد کاربران بالفعل، مقدار و نوع خدماتی که کتابخانه ارائه می‌کند.هدف اصلی از این بررسی مقایسه طرحهای مختلف اجرا شده در کتابخانه‌های مختلف (از جمله کتابخانه کنگره‌ی آمریکا، کتابخانه‌ی سیاتل آمریکا، کتابخانه‌ی دانشگاه برلین) برای معرفی و آماده‌سازی اذهان برای پذیرش ایده‌های جدید می‌باشد. بررسی امکانات فرآهم‌شده در برخی کتابخانه‌های جهان برای کسب اطلاعات کاربردی‌تر و دریافت رویکردی آینده‌نگر در احداث ساختمان‌های کتابخانه‌ها می‌تواند در سرعت بخشیدن به فرآیند تصمیم‌گیری کتابدار و آرشیتکت کمک کند، که این یکسونگری کارکنان کتابخانه‌ها و مهندسین معمار باعث بوجود آمدن کتابخانه‌هایی خواهد شد که بهترین خدمات را با کیفیت مناسب به کاربر ارائه خواهند داد.
 
3.اهمیت موضوع : 
کتابخانه ها در طول تاریخ بشری بوجود آمدند تا از منابع و دانش بشری، که در طول زمان بوجود آمده اند، محافظت کنند. به مرور زمان کتابخانه ها به انواع مختلفی تقسیم شدند که هر کدام نقش جداگانه ای را در جهت پیشرفت جامعه ایفا میکنند. فرهنگ یک نیاز مبرم در جامعه است که با گذشت زمان دچار تحول و دگرگونی میشود، و کتابخانه ها با جمع آوری و نگهداری آثار فرهنگی جامعه، نقش مهمی را در توسعه فرهنگی افراد جامعه بر عهده داردند، که با گذشت زمان با توجه به رشد تکنولو‍‍‍ژی و سایه انداختن رسانه های غیر خارجی بر جامعه، نقش کتابخانه ها در این زمینه گسترده تر میشود. کتابخانه‌ها در طول تاریخ بشری بوجود آمدند تا از منابع و دانش بشری محافظت کنند. با مرور زمان کتابخانه‌ها به انواع مختلفی تقسیم شدند که هر کدام نقش جداگانه ای را در جهت پیشرفت جامعه ایفا می‌کنند.
 
4. سابقه پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع پروژه و جنبه نوآوری پروژه : 
تا کنون پایان نامه هایی تحت عنوان کتابخانه و بوستان مطالعه و.... توسط دانشجویان رشته معماری در دانشگاه های مختلف نظیر تهران مرکز، رودهن،اصفهان ،نورو ... صورت گرفته است. اما کتابخانه ای جامع و مرکزی مورد بررسی قرار نگرفته است.
 
5. روش تحقیق و چگونگی انجام آن :  
مطالعه سایت های اینترنتی مربوطه _  مطالعه کتاب های مرجع  _ _ بازدید از کتلبخانه ها و فضاهای مشابه ....
  
6. محل سایت و اهمیت انتخاب آن : 
  اسلامشهر - خیابان جلالیه - بن بست پور سینا - بن بست زارع 
    نزدیکی به دانشگاه و موسسه باستان شناسی و تالار ابن سینا یکی از دلایل پراهمیت انتخاب این سایت است . می توان از دیگر دلایل انتخاب ، به قرارگیری این سایت خارج از شهر تهران و .... اشاره کرد.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 1
 

فصل اول:سایت و معرفی آن 5

بیان مسئله تحقیق: 7
هدف تحقیق: 7
3.اهمیت موضوع : 8
4. سابقه پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع پروژه و جنبه نوآوری پروژه : 8
5. روش تحقیق و چگونگی انجام آن : 8
6. محل سایت و اهمیت انتخاب آن : 8
محل سایت 9
عكس‌هایی از منطقه سایت پلان 10
موقعیت جغرافیایی شهر تهران 16
ارتفاع از سطح دریا 16
شرایط اقلیمی 16
شیب زمین 17
طول و عرض جغرافیایی 17
موقعیت استقرار 17
نمودار سا لانه بارش و حرارت شهر تهران 18
تهران 19
جغرافیای منطقه تهران 19
تاریخچه تهران 20
نام تهران 21
دیدنی‌ها 21
موزه‌های تهران 21
شرایط اقلیمی تهران 28
موقعیت خورشید در آسمان 40
تابش آفتاب بر سطوح مختلف و گرمای حاصل از آن 41
بررسی وزش باد غالب 43
خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی حوزه نفوذ 62
 

فصل دوم:مبانی نظری معماری 70

نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی 71
مقدمه 72
فرهنگ 72
عناصر اساسی فرهنگ 72
ویژگی های فرهنگ 73
توسعه پایدار 76
ویژگی های توسعه پایدار 77
نقش اطلاعات،اطلاع رسانی و کتابخانه ها در توسعه پایدار 78
اصول توسعه فرهنگی 81
تعریف کتابخانه 82
کتابخانه و نقش آن در توسعه 83
نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی 83
مشارکت فناوری های اطلاع رسانی نوین در نقش کتابخانه ها در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی 84
آسیب شناسی فرهنگی و نقش کتابخانه 86
 

فصل سوم:بررسی نمونه ها 90

بررسی نمونه های داخلی وخارجی 92
كتابخانه مركزی دانشگاه لین 92
دانشگاه نوادا ، لاس وگاس 95
کتابخانه های زیبا و معروف جهان 1 102
Bibliothèque nationale de France 104
El Escorial Library, San Lorenzo, Spain 105
George Peabody Library 106
Library of Congress, Washington, DC, USA 107
Real Gabinete Portugues De Leitura Rio De Janeiro 108
Suzzallo Library 109
 

فصل چهارم:برنامه فیزیکی طرح 121

مشخصات انواع كتابخانه های شهری برحسب مقیاس 123
وظایف این كتابخانه ها به شرح زیر است : 126
كتابخانه : 135
استانداردها و سرانه ها 136
فضاهای مورد نیاز 149
1-فضایی برای كتابها: 150
2-فضا برای خوانندگان: 152
3-فضا برای كاركنان: 156
4-اتاق جلسات: 157
سرویس دهی و فضاهای در ارتباط با آن 158
عملكرد تهویه و نیاز به آن در ساختمان 159
مکانیسم تهویه طبیعی 160
تاثیر اندازه پنجره 161
تاثیر محل عمودی پنجره در شرایط تهویه طبیعی 162
تاثیر جهت و نوع بازشو پنجره 162
موقعیت پنجره و تاثیر ان در وضعیت تهویه طبیعی 163
تهویه با سیستم های مکانیکی 164
 

فصل پنجم:روند طراحی،نقشه ها و مدارک معماری 167

دیاگرام حبابی زیرزمین(1-) 169
دیاگرام حبابی طبقه همکف(0) 170
دیاگرام حبابی طبقه اول(1) 171
اسکیسهای اولیه 172
طرح کلی پلان درنرم افزار های طراحی 174
پلانهای طبقات به صورت زیر میباشد: 175
طرح نهایی درسایت 178
نمای شرقی 179
نمای غربی 179
نمای جنوبی 180
نمای شمالی 180
قرارگیری درسایت 181
سالن های مطالعه در قسمت بالایی درسمت شمال سایت 181
دید پرنده از کتابخانه مرکزی(از سمت شمال شرقی) 182
نما- دید ازسمت شمال به جنوب 182
قسمت غربی مجموعه- قرارگیری بخش اداری و نمایشگاه ها به ترتیب در بالا و پایین 183
نما از قسمت ورودی اصلی مجموعه-جنوب شرقی به شمال غربی 184
ورودی اصلی مجموعه ونور گیری آن 184
منابع و مآخذ 190