دانلود پایان نامه رشته جوشکاری

جوشکاری اصطکاکی تلاطمی و فرآیند آن

آپدیت جدید:
*اضافه شدن مقاله كاربرد جوشكاری اصطكاكی تلاطمی در صنعت خودرو بصورت رایگان:)
 
چکیده:
جوشکاری اصطکاکی تلاطمی یک فرایند نسبتاً جدیدی در اتصال حالت جامد است. این تکنیک اتصال بازده انرژی، محیط مساعد و چند کاربردی است. مخصوصاً این روش جوشکاری جهت اتصال الومینیوم استحکام بالا جهت کاربرد در صنایع هوا- فضا و دیگر آلیاژهای فلزی ای که با روش متداول جوشکاری ذوبی به سختی جوشکاری می شوند مورد استفاده قرار می گیرد. جوشکاری اصطکاکی تلاطمی مهم ترین رویداد در اتصال فلزات در یک دهه به حساب می آید. اخیراً، فرایند اسطکاکی تلاطمی جهت بهبود ریز ساختار مواد فلزی- اعمال می شود. در این مقاله مطالعاتی، اصطلاحات مخصوص هم در مورد:
  1.  مکانیزم مسئول(واکنش پذیر) برای پالایش و حالت دهی ریز ساختار جوش 
  2. اثرات پارامترهای جوشکاری/ فرایند اصطکاکی تلاطمی روی نتیجه مشخصات نهایی ریز ساختار و مکانیکی .
در حالی که بخش عمده اطلاعات مربوط به آلیاژهای آلومینیوم می باشد. در حال حاضر نتایج مهم در مورد دیگر فلزات و آلیاژها می باشند. در این مقاله پراکنش تکنولوژی جهت فهم بنیادی تکامل ریز ساختار و ارتباط خواص ریز ساختاری بیان می شود. 
 
 
کلمات کلیدی:

جوشکاری

اتصال فلزات

جوشکاری اصطکاکی تلاطمی

 
 
 مقدمه 
مشکل استحکام بالا بودن، مقاوم بودن در برابر خستگی و شکست جوشهای آلیاژهای آلومینیوم قابل کاربرد در صنایع هوا فضا، مثل سری های پرآلیاژ 2xxx و 7xxx ، گستره کاربرد جوشکاری را برای اتصال سازه های فضایی محدود کرده است. این آلیاژهای آلومینیوم و حفره های گازی در مطقه ذوب اساساً به عنوان آلیاژهای جوش ناپذیر طبقه بندی می شوند. همچنین کاهش خواص مکانیکی در مقایسه با فلز پایه خیلی مهم است.
 
با وجود این عوامل، اتصال این آلیاژها توسط فرایندهای جوشکاری متداول امکان ناپذیر خواهد شد. بعضی از آلیاژهای آلومینیوم می توانند توسط جوشکاری مقاومتی جوشکاری شوند اما آماده سازی سطوح خیلی گران تمام می شود و اگر سطوح اکسیدی روی سطح آلومینیوم از بین نرود مشکل اساسی بوجود می آورد. 
جوشکاری اصطکاکی تلاطمی در انستیتوی uk در سال 1991 به عنوان یک تکنیک اتصال حالت جامد ابداع شد و نخست برای آلیاژهای آلومینوم بکار رفت (2 و 1).مفهوم اصلی FSW فوق العاده ساده است. یک ابزار دوار غیر مصرفی با یک پین مخصوص طراحی شده در آن و یک بازویی که مماس با لبه ورق است در طول یک خط مستقیم برای ایجاد اتصال مرتب جلو و عقب رفته تا آن دو ورق را به هم متصل کند. 
 
 
فهرست مطالب
 
1) مقدمه 2
2- پارامترهای فرایند 4
شکل هندسی ابزار 4

پارامترهای جوشکاری 7

3-2  طرح اتصال 9
3- مدلسازی فرایند 9
1-3  جریان ماده 10
1-1-3  یافته های آزمایشگاهی 10
1-1-1-3   طرح تکنیک ها توسط نشانگر 10
این تحقیق نتایج مهم زیر را به دنبال دارد: 13
3-1-1-3  تجسم جریان در فرایند FSW مواد نامتشابه 14
2-1-3   مدل دهی به جریان ماده 17
توزیع دما 20
4- تکامل زیر ساختاری 26
1-1-4  شکل منطقه دکمه 26
2-1-4   اندازه دانه 27
مکانیزم تبلور مجدد دانه ها 30
4-1-4    حلال رسوب و زبری 32
2-4   منطقه متاثر از گرما- مکانیک 34
5-  مشخصات 35
1-5  تنش پسماند 35
2-5   سختی 38
3-5  مشخصات مکانیکی 40
1-3-5  استحکام و انعطاف پذیری 41
2-3-5   خستگی 44

2-2-3-5  رفتار انتشار ترک خستگی 45

3-3-5   چقرمگی شکست 47

4-5  رفتار خوردگی 49

1-4-5   مشخصه خوردگی 49

2-4-5   عملیات جهت بهبود مقاومت خوردگی 53

1-6  آلیاژهای مس 54
2-6  آلیاژهای تیتانیوم 55
3-6  فولادها 57
5-6   فلز اصلی ترکیبی 58
9-10  خلاصه و نتیجه گیری 59