دانلود پایان نامه انگلیسی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

سیاست های خارجی آمریکا در قبال ایران در قرن 21

 
چکیده:
موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا یکی از چالش‌آمیزترین مسائل سیاسی دو کشور در دهه اخیر بوده که تداوم، تطویل و افزایش روزافزون حوزه های تنش بر پیچیدگی آن افزوده است. در موضوع خاص روابط ایران و آمریکا بنیادهای فکری، شخصیت های اصلی روابط و اختلافات موجود به شمار می آید، که به سختی قابل تغییر بوده و عدم توجه به ثبات یا تغییرات موجود در این سطح منجر به آشفتگی استراتژی‌ها خواهد شد. در واقع استراتژی‌ها برگرفته از نگرش‌ها هستند؛ نگرش‌هایی که ایجاد تغییر در آن‌ها سهل‌تر از شخصیت‌ها و بنیادهای فلسفی صورت می گردد؛ اما این تغییرات به راحتی دگرگونی‌های متناوب در حوزه نظر نیست. چگونگی تعامل با ایران در سه دهه گذشته یکی از اصلی‌ترین آزمون‌های رؤسای جمهور آمریکا بوده است.در این پایان نامه بصورت مفصل در شش بخش به سیاست های خارجی آمریکا در قبال ایران در قرن 21 پرداخته است.
 
 
کلمات کلیدی:

ایران

آمریکا

سیاست خارجی

 
ABSTRACT ……………………………………………………………………….………..I
TITLE PAGE ………………………………………………………………………………II
CONTENTS ……………………………………………………………………….………III
COPYRIGHT………………………………………………………………........................ IV
DEDICATION ……………………………………………………………………………..V
CHAPTER 1: Introduction …………………………………………………….………….. 1
CHAPTER 2: Literature Review ………………………………………………………… 23
CHAPTER 3: The Executive Branch and Iran …………………………………….…….. 45
CHAPTER 4: The United States Congress and Iran …………………………………… 143
CHAPTER 5: Moving Ideas into Politics: Beyond the Federal Government …..…...…. 203
CHAPTER 6: Conclusion ……………………………………………………………… 273
BIBLIOGRAPHY …………………………………………….…………………………..286