دانلود پایان نامه رشته مکانیک ماشین

بررسی سیستم ترمزهای بادی

 
 
 
مقدمه
هوای فشرده یكی از انواع انرژیهایی است كه بشر مدتها قبل با آن آشنا بوده و به منظور عملیات جسمانی خود از آن استفاده می نموده است . اولین شخص كه بتوان از او بعنوان كاربر هوای فشرده نام برد كتزی بیوس یونانی است كه حدود 2000 سال قبل اولین كانن ـ هوای فشرده را درست نمود .اصطلاح “ پنیوما” از كلمه یونانی قدیم مشتق شده و بعنوان “ تنفس ” باد و در فلسفه بعنوان روح آمده است و كلمة “ پنیومانیك ” به علمی كه در مورد حركات و وقایع هوا اطلاق می گردد .اولین استفاده از“ هوای فشرده ترمز ” در راه آهن و قطارها مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن با پیشرفت صنعت جهت اتوماسیون یكی از شاخه های مهم پیشرفت گردیده است .
 
آنچه می تواند معرف هوای فشرده باشد :
ارزانی ، به سهولت در دسترس ، احتیاج به انباره جهت ذخیره سازی ندارد ، پاك و تمیز است ، اثرات شیمیائی خیلی كم ، در محیطهای بسیار گرم و سرد تغییری در آن احساس نمی شود ، قابل انفجار نیست ، ساختمان قطعات پنیوماتیك بسیار سهل و آسان است ، مورد اطمینان است ، دارای سرعت عملكرد نسبتاً بالایی است ، قابل تنظیم از جهت مقدار سرعت و نیرو ، هزینه آن در حدودهای معینی  F= 30 Kn . P = 700 psi)  كورس كاری بالا) بسیار اقتصادی است مخارج تعمیر و نگهداری كم اجزاء پنیوماتیك ، تراكم ( امكان ایجاد سرعت یكنواخت و ثابت در سیلندر مشكل است ) .
 
 
 
کلمات کلیدی:

سیستم ترمز

سیستم ترمز بادی

سیستم ترمز پنوماتیکی

 
 
 
فهرست مطالب
-فصل اول:مقدمه و تاریخچه :   
 

 فصل دوم :اصول سیستم ترمز بادی

مقدمه   
شکل - ترمز بادی با اجزاء آن   

-- اجزای مورد نیاز جهت تولید هوای فشرده :   

ـ کمپرسور باد :   
نوع ساختمان   
-- ملاک انتخاب کمپرسور :   
-- تنظیم کمپرسور :   

دیاگرام نمودار تولیدی کمپرسورها   

 ـ ـ تنظیم از طریق کاهش سرعت :   
 ـ  ـ خنک کردن کمپرسور :   
 ـ  ـ بزرگی مخزن هوای فشرده کمپرسور :   

طریقه محاسبه حجم مخزن کمپرسور با تنظیم دقیق قطع و وصل   

 ـ  ـ پخش هوای فشرده به سیلندر پیستون ترمز :   
 ـ  ـ رطوبت گیری هوای فشرده :   

-- فیلترهای هوای ترمز بادی :   

-- شیر تنظیم فشار :   
-- مقدار عبور جریان برای واحدهای مراقبت :   
-- سیلندر پنیوماتیکی :   
-- سیلندر یک کاره :   
-- ساختمان سیلندر و پیستون :   
-- محاسبه نیروهای سیلندر پیستون :   
-- نکات عملی :   
محاسبه طول کورس پیستون سیلندر پنیوماتیک :  
منابع