دانلود تحقیق رشته علوم سیاسی

شناسایی ویژگیهای کشورهای منطقه خلیج فارس و کشورهای همسایه با توجه به اولویت منطقه گرایی بودن برای ایران

 
 
 مقدمه:
این تحقیق  را اختصاص دادیم به بررسی برخی از خصوصیات این کشورها. البته ترتیب بررسی طوری انجام یافته که کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند روی آنها مانور بهتری انجام داده و برای رسیدن به هدف منطقه‌گرایی حساب باز کند، در اولویت قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر بررسی آن کشورهایی که ایران با آنها روابط دوستی و تنگاتنگی داشته و در بعضی موارد مشابهات بیشتری دارند و از نظر موقعیت جغرافیایی نیز در همسایگی و نزدیک به ایران هستند در ابتدا صورت گرفته است.در پایان همین  تحقیق  گذری به برخی خصوصیات دیگر کشورهای همسایة ایران که جزو منطقة خاورمیانه نیستند ولی برای منطقه‌گرایی و رسیدن به هدف مطلوب شاید مناسب‌تر از برخی کشورهای خاورمیانه باشند، اشاره و تأکید شده‌اند.لازم به ذکر است که این ترتیب و اولویت‌بندی نظرِ نگارنده بوده و احتمالاً نظرات و اولویت‌بندی‌های دیگری مد نظر صاحب‌نظران باشد. در هر حال هدف، رسیدن به نتیجة مطلوب یعنی منطقه‌گرایی و ایجاد ثبات در خاورمیانه و از همه مهمتر نقش مثبت و مؤثر ایران در این زمینه می‌باشد. 
 
 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

منطقه‌گرایی در خاورمیانه

نقش ایران در منطقه گرایی خاورمیانه

خصوصیات کشورهای منطقة خاورمیانه

اولویت منطقه گرایی خاورمیانه برای ایران

 
 
 
 
فهرست مطالب
بررسی برخی خصوصیات کشورهای منطقة خاورمیانه و کشورهای همسایة ایران
 منطقه‌گرایی در خاورمیانه
 1- مقدمه
 2- جمهوری اسلامی ایران
 3- ترکیه
 4- سوریه
  عراق
 6- لبنان
 7- قبرس
 8- قطر
 9- امارات عربی متحده
 10- بحرین
 11- عمان
 12- اردن
  13- فلسطین اشغالی
 14- یمن
 1 کویت
 16- عربستان سعودی
 17- مصر
 18- سودان
 19- اسرائیل
 20- جمهوری آذربایجان
 21- ترکمنستان
 22- افغانستان
 23- پاکستان
 24- ارمنستان
منابع