دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی

 

 

ضمایم رایگان:

پاپورپوینت کامل پایان نامه

پرسشنامه های کامل پایان نامه

 

 

 
 
چکیده:
دانشگاه همانند سایر سازمان‌های رسمی دارای ساختار، مدیریت و منابع انسانی و مادی می‌باشد ولی علیرغم همه سازمان‌ها، دانشگاه نهادی است که درونداد، فراگرد و برونداد آن انسان است و این امر ایجاب می‌کند تا شیوه مدیریت و رهبری ویژه‌ای در دانشگاه اعمال گردد. پژوهش حاضر با هدف پاسخ دادن به این سؤال که آیا بین تیپ‌های شخصیتی (درون‌گرا و برون‌گرا) و سبک مدیریتی (آمرانه – مشارکتی) مدیران دانشگاه تهران ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ انجام گرفته است در این پژوهش نمونه‌ای به حجم 88 نفر از مدیران دانشگاه تهران انتخاب گردیده که ابزار گردآوری اطلاعات از آنان شامل دو پرسشنامه استاندارد بوده.
 
یکی پرسشنامه «تیپ شخصیتی آیزنگ»  که شامل 90 سؤال آری، خیر و دیگری پرسشنامه سبک مدیریت «فردلوتانز»  که شامل 35 سؤال پنج گزینه‌ای است. این دو پرسشنامه که امروزه دقیق‌ترین و رایج‌ترین ابزار اندازه‌گیری تیپ شخصیتی و سبک مدیریتی محسوب می‌شوند از روایی و پایایی بالایی هم برخوردارند.اطلاعات حاصل از این پرسشنامه‌ها با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 
از یافته‌های مهم تحقیق این است که : 1- بین تیپ شخصیتی و سبک مدیریت مدیران دانشگاه تهران رابطه وجود دارد. 2- بین تیپ شخصیتی برون‌گرا و سبک مدیریت مشارکتی در میان مدیران دانشگاه تهران همبستگی مثبت وجود دارد. 3- بین تیپ شخصیتی درون‌گرا و سبک مدیریت آمرانه در بین مدیران دانشگاه تهران ارتباط وجود دارد. 4- بین تیپ شخصیتی برون‌گرا و سبک مدیریت آمرانه همبستگی منفی وجود دارد. 5- بین تیپ شخصیتی درون‌گرا و سبک مدیریت مشارکتی همبستگی منفی وجود دارد. در پایان تحقیق پیشنهاداتی در ارتباط با بهبود مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ارائه شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
نظر به اینکه آموزش در هر زمان از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و بویژه در شرایط کنونی و امروزی در محاسبات ثروت ملی جوامع علاوه بر سه عامل تولیدشده، منابع طبیعی و آموزش و پرورش، عامل چهارم را سازمان‌های اجتماعی که رفاه عمومی هر نظام را تأمین می‌کنند، در نظر می‌گیرند. بدیهی است ایجاد و توسعة عوامل مذکور بدون مدیریت صحیح و مبتنی بر دانش و تحقیقات مدیریت ممکن نبوده و یا لااقل با موفقیت چندانی توأم نیست. مطالعات و تحقیقات انجام‌شده در زمینه سازمان و مدیریت روشن ساخته است که مدیریت بخش جدایی‌ناپذیر و انسجام‌بخش جامعه سازمان‌یافته می‌باشد و برای حفظ و توسعه مناسب، اثربخشی و بارخیزی نهادها و سازمان‌های پیچیده امروزی ضرورتی قطعی دارد. 
 
این پژوهش با هدف شناسایی سبک رهبری مدیران دانشگاه تهران و بررسی رابطة بین تیپ شخصیتی و سبک مدیریت آنان انجام گرفته است. سبک‌های مدیریتی که در این تحقیق موردنظر بوده است شامل سبک‌های چهارگانه آمرانه ـ خیرخواهانه ـ مشورتی و مشارکتی لیکرت می‌باشند که دو سبک آمرانه و مشارکتی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
 
ابزار گردآوری اطلاعات برای تعیین سبک رهبری شامل پرسشنامه‌ای تحت عنوان پرسشنامه سرپرستی و مدیریت (سبک رهبری) و برای سنجش تیپ شخصیتی مدیران دانشگاه نیز از پرسشنامة آیزنک استفاده شده است. مبنای مطرح نمودن فرضیه‌ها این بوده است که تیپ شخصیتی مدیران دانشگاه تهران با سبک مدیریت آنان رابطه دارد.
 
 
 
 
بحث و نتیجه‌گیری
از زمان تشکیل آموزش عالی به صورت رسمی در کشور ما حدود یک قرن می‌گذرد. در خلال این مدت به علت تحولات گوناگونی که در سطح جامعه به وجود آمده، نظام آموزشی از هر لحاظ وسعت و گستردگی بسیاری یافته است و در نتیجه اهداف، وظایف و مسؤولیت‌های آن پیچیده‌تر و اداره امور آن به مراتب دشوارتر شده است. به علت توسعه و گستردگی کمی و تحول کیفی، مدیریت و رهبری نظام آموزشی در سطوح مختلف، به صورت یکی از مسائل بحث‌انگیز در سال‌های اخیر در آمده است. از مسائل اساسی و بااهمیت نظام آموزش عالی مدیریت و سازمان‌دهی آن است. 
 
ضرورت مدیری که بتواند در شرایط بحرانی این کشتی را در فراز و نشیب‌های سرنوشت‌ساز به ساحل نجات مقصود برساند و قادر باشد تا نیروی عظیم دانشجویان، کارکنان و سایر عوامل را به طور مؤثر هدایت و رهبری نماید، بیش از هر زمانی احساس می‌شود. مدیریت در آموزش عالی از سایر مدیریت‌ها متمایز است زیرا مدیریت آموزشی امری ظریف، تخصصی و علمی است و باید با خصوصیات روان‌شناختی اعمال گردد. مدیریت در آموزش عالی با تأکید توأم بر دو فرآیند «آموزش» و «پرورش» در دو سطح ستادی و اجرایی فعالیت می‌کند.
 
مدیریت آموزشی یک امر اساسی و پایدار در تغییر نظام آموزش عالی محسوب می‌شود و از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. فرآیند تعلیم و تربیت در لوای مدیریت آموزشی شکل می‌گیرد. بنابراین نظام آموزش عالی کشور باید سعی کند مدیریت آموزشی را به سمت مدیریتی متعهد و متخصص سوق دهد تا جوابگوی نیازهای آموزش عالی که محور توسعه اجتماعی تلقی می‌گردد، باشد. یکی از ابزارهای مهم افزایش کارآیی و بهره‌وری اعمال سبک‌های مختلف مدیریت است که مدیران باتوجه به محیط سازمانی و شخصیت خود و همکارانش آن را انتخاب می‌کنند. بنابراین و باتوجه موارد بالا اهمیت مدیریت و بخصوص مدیریت آموزشی بر کسی پوشیده نیست و اهمیت این امر هم، علت اصلی انجام پژوهش حاضر بوده است و فرضیه‌های پژوهش نیز براساس راهنمایی‌های استادان محترم و تجربیات چندین سالة پژوهشگر در مراکز آموزش عالی و همچنین مطالعات در زمینة مدیریت، بنا شده‌اند.
 
امروزه علم مدیریت با هزاران نظریه و رویکرد مختلف یکی از تعیین‌کننده‌ترین متغیرها برای پیشرفت یا عدم پیشرفت یک ملت محسوب می‌شود. به گونه‌ای که پیشرفت سریع کشورهایی همچون آلمان و ژاپن پس از جنگ دوم جهانی به مدیریت خوب و سالم نسبت داده می‌شود. اما این علم با تمام پیچیدگی‌هایش با ابعاد شخصیتی فرد مدیر عجین است، بطوریکه می‌توان دو فرد با خصوصیات شخصیتی مختلف که در یک مکتب علم مدیریت آموخته‌اند را در امر مدیریت و عملکرد آن بسیار متفاوت یافت.
 
 این امر از دیرباز مدنظر رؤسا و پیشوایان بوده است بطوریکه خیلی‌ها معتقدند اگر قبل از واقعه‌ی کربلا والی کوفه بنا به دلایل سیاسی عوض نمی‌شد و شخصی با خصوصیات شخصیتی خاص که همان عبیدا... بن زیاد بود به والی‌گری کوفه گماشته نمی‌شد واقعه‌ی کربلا رخ نمی‌داد و کوفیان چنان روسیاهی را از خود در تاریخ باقی نمی‌گذاشتند.
 
شخصیت مدیر به قدری حائز اهمیت است که امیر دو عالم علی‌بن ابی‌طالب(ع) در نامه‌ای خطاب به یکی از کارگزاران خود می‌فرمایند : در انتخاب رئیس دقت کن و بکوش رؤسا را از خانواده‌های خوب برگزین. این دستور حائز دو نکته‌ی بنیادی است. یکی تأثیر محیط بر شخصیت و دیگری که بحث موضوع تحقیقی حاضر است تأثیر شخصیت بر نحوة مدیریت است.امروزه در علم نوین مدیریت، در یک مقوله‌بندی کلان سبک مدیریت را به آمرانه و مشارکتی تقسیم می‌کنند و چنین برمی‌آید که این دو سبک با خصیصه‌های شخصیتی رابطه‌ای تنگاتنگ دارد.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
چکیده تحقیق
فصل اول : کلیات طرح تحقیق 1
مقدمه 2
بیان مسأله 5
اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق 8
اهداف و پرسش‌های پژوهش 11
فرضیه‌های پژوهش 12
تعریف متغیرها و واژه‌های تحقیق 12
خلاصه روش‌ها 14
محدودیت‌های تحقیق 15
 
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش (ادبیات تحقیق) 17
مقدمه 18
شخصیت 18

تعریف شخصیت 19

نقش وراثت و محیط در شخصیت 24

شخصیت از دیدگاه‌های مختلف 26

روان‌تحلیل‌گری 26
رویکرد روان‌تحلیل‌گری جدید 28
رفتارگرایی 30
دیدگاه‌های یادگیری اجتماعی 32
دیدگاه‌های شناختی 34
دیدگاه‌های سرشتی 35
دیدگاه انسان‌گرایی 35

ابعاد شخصیت 36

تئوری بازداری 38
تئوری انگیختگی 39
تئوری انگیختگی و درون‌گرایی ـ برون‌گرایی 40
برون‌گرایی 41
درون‌گران 41
روان‌رنجورخویی 42
فعالیت خودکار و روان‌رنجورخویی 42
روان‌پریش‌خویی 43
هورمون‌ها و روان‌پریش‌خویی 43

سبک‌های مدیریت و رهبری 43

تعاریف مدیریت 45
تعاریف مدیریت آموزشی 46
تعاریف سبک مدیریت 48

تفاوت بین سبک مدیریت و رفتار مدیریت 49

تئوری‌ها و تحقیقات مربوط به شیوه‌های مختلف مدیریت و رهبری 50
مارچ و سایمون 50
جیمز تامپسون 50
لارنس و لورچ 50
نیومن و وارن 50
چارلز پرو 51
دیوید همپتون 51
تئوری‌ها و تحقیقات مربوط به شیوه‌های رهبری 55
تحقیقات و تئوری‌های یک‌بعدی 56
تحقیقات و تئوری‌های دوبعدی 57
تحقیقات و تئوری‌های سه‌بعدی 57
نظریه تحقیقات شبکه مدیریت 60
سبک 9-1 61
سبک 1-9 61
سبک 1-1 62
سبک 5-5 62
سبک 9-9 62
نظریه امتزاج 63
نظریه نقش مدیر به عنوان سنجاق اتصال 64
نظریات و تحقیقات تانن بام و دارن اسمیت 65
ضوابط تشخیص ماهیت رهبری 65
ضوابط تشخیص ماهیت پیروان 66
ضوابط تشخیص ماهیت موقعیت 66
تئوری سه‌بعدی رهبری ویلیام ردین 67

تئوری هنجاری رهبری (الگوی رهبری مشارکتی) 70

نگرش‌های رهبری 72
علل رهبری 73
الگوی سازش ـ واکنش 73
الگوی جایگزین برای رهبری 74
کشف مجدد تفاوت‌های فردی 75
الگوی پرده مرکب 76
سبک‌های مدیریت هلر 77
تحقیقات و تئوری (جاده ـ مقصد) 78
نظریات و تحقیقات فیدلر درباره‌ی رهبری 80
شیوه مطلوب رهبری از نظر فیدلر 81
ابعاد اصلی رهبری از نظر فیدلر 83
رابطه بین رهبر و پیرو 83
ساخت کار 83
قدرت ناشی از شغل 84
تئوری تکاملی رهبری هرسی و بلانچارد 85
سبک رهبری انتقالی 88

ویژگی‌ها و شیوه‌های رهبران مبادله‌ای 89

ویژگی‌ها و شیوه‌های رهبران انتقالی 89
سبک مدیریت کیفیت فراگیر TQM 90
سبک‌های مدیریت جین هال 90
مدل اقتضایی رهبری میان ـ فرهنگی 91
نظریه گتزلز و گوبا 94
سبک هنجاری 95
سبک شخصی 95
سبک داد و ستدی 96
تحقیقات دانشگاه اوهایو 97
ساخت‌دهی 98
مطالعات هالپین 99
رابطه شخصیت با مدیریت 104
خصوصیات شخصی لازم برای مدیران 106

رهبری در مدیریت 112

وظایف مدیر و رهبر آموزشی 116
مهارت در رهبری 117
مهارت در روابط انسانی 119
مهارت در برقراری روابط گروهی 120
الگوهای برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاهی 121
الگوی کلر 121
الگوی کللند و کینک 122
الگوی بارکر و اسمیت 124
مقایسه سه الگو 126
تفکر همه‌جانبه‌نگر در مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاهی 129
پیچیدگی سیستم دانشگاهی 130
مدیریت مستقل در نظام دانشگاهی 132
مدیریت جزیی از سیستم دانشگاهی 133
حرفه پیچیده مدیریت دانشگاهی 136
مدیریت با کاهش یا مهار پیچیدگی 136
مدیریت برمبنای هدایت 138
مدیریت برمبنای تنظیم 139
 
فصل سوم : روش تحقیق 143
مقدمه 144
روش تحقیق 144
جامعه آماری 145
حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 145
روش جمع‌آوری اطلاعات (ابزار پژوهش) 148
پرسشنامه تعیین سبک مدیریت و محاسبه پایایی آن 148
نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج 150
پرسشنامه‌ تعیین سبک رهبری 150
روش نمره‌گذاری پرسشنامه تیپ شخصیتی آیزنک 151
شیوه جمع‌آوری اطلاعات 152
روش تجزیه و تحلیل آماری 153
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها 154
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 155
آمار استنباطی 161
رابطه بین خصوصیات شخصی و سبک مدیریت 162
تفاوت خصوصیات شخصیتی و مدیریت افراد درون‌گرا و برون‌گرا 163
تفاوت خصوصیات شخصیتی و مدیریتی افراد متأهل و مجرد 165
تفاوت خصوصیات شخصیتی و مدیریتی باتوجه به مقطع تحصیلی 166
تفاوت خصوصیات شخصیتی و سبک مدیریتی باتوجه به سن 168
تفاوت خصوصیات شخصیتی و سبک مدیریتی باتوجه به تجربه مدیریت 170
 
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری 175
مقدمه 176
بحث و نتیجه‌گیری 177
مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش‌های قبلی 179
پیشنهادات 183
فهرست منابع 184
منابع فارسی 185
منابع لاتین 188
پیوست‌ها 189
الف) پرسشنامه سبک مدیریت لیکرت 190
ب) پرسشنامه تیپ شخصیتی آیزنک 193
برگه پاسخنامه  198
جدول مربوط به تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان 199
 
فهرست جداول
جدول شماره (2-1) سبک‌های مختلف مدیریت از دیدگاه صاحب‌نظران و گروه‌های تحقیقاتی 53
جدول شماره (2-2) انواع تصمیمات رهبری در مدل ورووم 72
جدول شماره (2-3) مدل هلر در انتخاب سبک‌های مدیریت یک مدل اقتضایی است 77
جدول شماره (2-4) مدل مشروط فیدلر 82
جدول شماره (2-5) مدل اقتضایی رهبری میان ـ فرهنگی 93
جدول شماره (2-6) مقایسه سه الگو در برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاهی 127
جدول شماره (3-1) جدول توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک رشته‌ی تحصیلی 146
جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی نمونه  انتخابی به تفکیک مقطع تحصیلی 156
جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک وضعیت تأهل 156
جدول شماره (4-3) توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک گروه تحصیلی 157
جدول شماره (4-4) توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک سابقه‌ی خدمت 157
جدول شماره (4-5) توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک سابقه مدیریت  158
جدول شماره (4-6) توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک مدیریت در پست فعلی 158
جدول شماره (4-7) توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک سن مدیران 159
جدول شماره (4-8) توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک تعداد پرسنل 160
جدول شماره (4-9) جدول توصیفی مدیران باتوجه به سطوح چهارگانه لیکرت 161
جدول شماره (4-10) جدول ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه خصوصیات شخصیتی و سبک مدیریت 162
جدول شماره (4-11) آماره‌های توصیفی آزمون تی برای زیرمقیاس‌های شخصیتی 163
جدول شماره (4-12) جدول استنباطی آزمون تی برای زیرمقیاس‌های شخصیتی 164
جدول شماره (4-13) آماره‌های توصیفی آزمون تی برای زیرمقیاس‌های سبک مدیریت 164
جدول شماره (4-14) جدول استنباطی آزمون تی برای زیرمقیاس‌های سبک مدیریت 164
جدول شماره (4-15) آماره‌های توصیفی آزمون تی برای زیرمقیاس‌های سبک مدیریتی به تفکیک وضع تأهل 165
جدول شماره (4-16) جدول استنباطی آزمون تی برای زیرمقیاس‌های سبک مدیریت به تفکیک جنسیت 165
جدول شماره (4-17) آماره‌های توصیفی آزمون تی برای زیرمقیاس‌های شخصیتی به تفکیک وضعیت تأهل 166
جدول شماره (4-18) جدول استنباطی آزمون تی برای زیرمقیاس‌های شخصیتی به تفکیک وضعیت تأهل 166
جدول شماره (4-19) جدول تحلیل واریانس یکراهه در زیرمقیاس‌های مدیریتی باتوجه به مقطع تحصیلی 167
جدول شماره (4-20) جدول تحلیل واریانس یکراهه در زیرمقیاس‌های شخصیتی باتوجه به مقطع تحصیلی 167
جدول شماره (4-21) جدول آزمون تعقیبی شفه در زیرمقیاس‌ها (دروغ‌سنجی) باتوجه به مقطع تحصیلی 168
جدول شماره (4-22) جدول تحلیل واریانس یکراهه در زیرمقیاس‌های شخصیتی باتوجه به سن مدیران 169
جدول شماره (4-23) جدول آزمون تعقیبی شفه در زیرمقیاس e (درون‌گرایی ـ برون‌گرایی) باتوجه به سن مدیران169
جدول شماره (4-24) جدول تحلیل واریانس یکراهه در زیرمقیاس‌های سبک مدیریتی باتوجه به سن مدیران 170
جدول شماره (4-25) جدول تحلیل واریانس یکراهه در زیرمقیاس‌های شخصیتی باتوجه به تجربه مدیریت 171
جدول شماره (4-26) جدول آزمون تعقیبی شفه در زیرمقیاس l (دروغ‌سنجی) باتوجه به تجربه مدیریت 171
جدول شماره (4-27) جدول آزمون تعقیبی شفه در زیرمقیاس e (درون‌گرایی ـ برون‌گرایی) باتوجه به تجربه مدیریت 172
جدول شماره (4-28) جدول آزمون تعقیبی شفه در زیرمقیاس p (روان‌پریش‌خویی) باتوجه به تجربه مدیریت 172
جدول شماره (4-29) جدول تحلیل واریانس یکراهه در زیرمقیاس‌های سبک مدیریت باتوجه به تجربه مدیریت 173
جدول شماره (4-30) جدول آزمون تعقیبی شفه در زیرمقیاس‌ آمرانه باتوجه به تجربه مدیریت 173
 
فهرست نمودارها
نمودار شماره (2-1) سبک‌های مدیریت در شبکه مدیریت 61
نمودار شماره (2-2) نقش مدیر به عنوان سنجاق اتصال 64
نمودار شماره (2-3) میزان استفاه مدیر از قدرت در مواجه با زیردستان 66
نمودار شماره (2-4) تئوری سه‌بعدی رهبری 68
نمودار شماره (2-5) رابطه بین متغیرهای رهبری و متغیرهای عوامل موقعیت 79
نمودار شماره (2-6) شیوه‌های اصلی رهبری سازمانی 87
نمودار شماره (2-7) تناسب شیوه‌های رهبر با میزان بلوغ پیروان 88
نمودار شماره (2-8) تحقیقات دانشگاه اوهایو 99
نمودار شماره (2-9) مدل ساخت‌دهی و ملاحظه‌گری در رهبری 100
نمودار شماره (3-1) رابطه بین اندازه نمونه و خطا 147
 
فهرست شکل‌ها
شکل شماره (2-1) نگرش‌های کلی تئوری‌های مدیریت 52
شکل شماره (2-2) سبک‌های سه‌گانه رهبری 94
شکل شماره (2-3) الگوی تحلیلی کلر برای تدوین استراتژی در سازمان‌های علمی 122
شکل شماره (2-4) مجموعه‌ای از برنامه‌های سیستم آموزشی 124
شکل شماره (2-5) الگوی مدیریت درونی برای برنامه‌ریزی نهادی 126
شکل شماره (2-6) مدیریت دانشگاهی همه‌جانبه‌نگر با تأکید بر نوپیدایی‌ها 142