پیشینه تحقیق خارجی و داخلی درباره عزت نفس عنوان این نوشتار است. مبانی نظری در مورد عزت نفس نیز از سوی سایت فایلینا برای درک بهتر موضوع بصورت کامل آورده شده است. این پیشینه نظری پژوهش کامل ترین محصول در کل اینترنت می باشد که علاوه بر داشتن ادبیات و چارچوب نظری، در 5 بخش و در ده ها پژوهش داخلی و خارجی به بررسی عزت نفس پرداخته است.

 

 

 

در روانشناسي توافق کلي وجود دارد مبني بر اين که اصطلاح عزت نفس، مشتمل بر عناصر شناختي عاطفي  و رفتاري  است. جزءشناختي، اشاره به اين مطلب دارد که فرد، به صورت آگاهانه، اختلاف بين خود آرماني و خود درک شده اش را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهد. جزء عاطفي به احساسات و هيجاناتي اشاره مي‌کند که فرد، هنگام ارزيابي آن اختلاف ( اختلاف بين خود آرماني و خود درک شده) تجربه مي‌کند.جنبه‌هاي رفتاري عزت نفس، در رفتارهايي چون جرأت آموزي، انعطاف پذيري ، قاطعيت  و احترام به ديگران  آشکار مي‌شود (ريزنر 5 2000).

 


 بنابراين، تعريف عزت نفس به خاطر ابعاد چندگانه‌اش دشوار است، به علاوه اگرچه عزت نفس به طور کلي « نسبتاً» باثبات است، مي‌تواند از زماني به زمان ديگر نوسان داشته باشد و همين عامل، سنجش يا تحقيق در خصوص عزت نفس را دشوار مي‌سازد.

 

 

 

انجمن ملي عزت نفس، (ريزنر، 2000) تعريف زير را ازعزت نفس ارائه داده: 
« تجربة شايسته بودن در مواجهه با چالش‌هاي زندگي و لايق خوشبختي بودن»، اين مفهوم از عزت نفس بر اين فرض بنا شده است که عزت نفس قوياً با احساس صلاحيت و شايستگي و ارتباط بين آن دو در گذر زندگي  مرتبط است. جز صلاحيت عزت نفس،  اغلب به غلط صرفاً  خوب احساس کردن خود تعبير شده است. در حالي که در واقع به اين مرتبط مي‌شود که آيا شخص همسان با ارزشهاي بنيادين انساني زندگي مي‌کند يا نه،  ارزشهايي از قبيل يافتن معنايي در زندگي که مشوق رشد بشريت و سازندة روابط آنها به طريقي است که منجر به احساس تماميت و ارضاء مي‌شود. احساس صلاحيت، داشتن عقيده راسخ است مبني بر اين که به طور توانايي ايجاد نتايج مطلوب را داريم. داشتن اعتماد به اثر بخشي ذهنمان و توانايي‌مان براي تفکر است شايستگي مي‌تواند به عنوان جنبة روان‌شناختي عزت نفس تلقي شود در حالي که به عنوان جنبة رفتاري يا جامعه‌شناختي آن شناخته مي‌شود (ريزنر، 2000) . 

 

 

 

 


نمونه پیشینه تحقیق درباره عزت نفس

کوپر اسمیت (1967) با مطالعات وسيع خود در مورد عزت نفس به اين نتيجه رسيد كه افراد داراي عزت نفس بالا، در مقايسه با افراد داراي عزت نفس پایین، استرس، اضطر اب، درماندگي و نشانه هاي روان ـ تنی کمتري دارند و در برابر شكست و انتقادات حساسيت كمتري نشان مي دهند [47]. فورستر و بگز  (2004)، در دانشجويان با سطح مهارت بالاتر، خود پنداره ي بدني و عزت نفس بالاتري گزارش کردند [110]. درتحقیق مک کلار و همکاران  (2010)  كه براي تعيين ويژگي هاي مرتبط با كاهش عزت نفس انجام شد، كمبود فعاليت بدني و به ويژه عدم مشاركت در فعاليتهاي ورزشي از عوامل تأثير گذار بر كاهش عزت نفس بودند [111]. آشفورد و همکاران  (2006)، معتقدند اگر جامعه ای افراد خود را به ورزش کردن ترغیب کند در واقع به بالا بردن عزت نفس و سلامت جسمی و روحی افراد خود کمک کرده است [112]. 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکيده    ج‌
1-6- تعريف مفاهيم و اصطلاحات تحقيق    1
1-6-1-تعريف مفهومي عزت نفس    1
1-6-2-تعريف عملياتي عزت نفس    1
2-فصل دوم مباني نظري    3
2-1-عزت نفس    5
2-2-1-مفهوم عزت نفس    8
2-2-2-عزت نفس چيست؟    9
2-2-3-اهميت عزت نفس    10
2-2-4-ابعاد عزت نفس    10
2-2-5-سطوح عزت نفس    12
2-2-6-شكل گيري مفهوم خود و عزت نفس به مثابه صفات شخصيتي    15
2-2-7-از عزت نفس » بالا يا پايين«چه استنباطي مي‌شود؟    19
2-2-8-ديدگاه متقدمان روانشناسي درباره عزت نفس    20
2-2-9-روي آوردهاي نظري دربارة عزت نفس    22
2-2-10-رابطة خود آرماني ، خودپنداشت و  حرمت‌خود    26
2-2-11روش‌هاي تغيير پذيري عزت نفس و پاره‌اي پژوهشها در مورد آن    27
2-3-پسخوراند    28
2-3-1-درمان شناختي – رفتاري    29
2-4-عزت نفس و اختلالات رواني    31
2-13-1- آسيب پذيري عزت نفس و افسردگي    33
2-5-چشم انداز نظريه‌ي فعاليت افتراقي تياس دال( 1988)    33

 

 

پيشينه پژوهشي درمان عزت نفس
بخش اول پيشينه پژوهشي درمان عزت نفس    34
بخش دوم پیشینه پژوهشی درباره عزت نفس    39
بخش سوم پیشینه پژوهشی درمورد عزت نفس    44
بخش چهارم پیشینه پژوهشی درمورد عزت نفس    46
بخش پنجم پیشینه پژوهشی درمورد عزت نفس    51

 


منابع    52
منابع فارسي    53
5-4- منابع انگليسي    57