پرسشنامه هوش هیجانی بار آن 90 سوالی (eq-i) با نمره گذاری، تفسیر،روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 90 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

 

 

پرسشنامه هوش هیجانی بار آن
هوش هیجانی یکی از مهمترین متغیرهایی است که نقش عمده‌ای در تبیین عملکرد و موفقیت افراد در زمینه‌های مختلف دارد و به گمان بعضی از نظریه پردازان، سهم هوش هیجانی در موفقیت افراد بیش از هوشبهر شناختی یا IQ است. هوش هیجانی شامل تواناییهایی مانند انگیزه دادن به خود، داشتن پشتکار در شرایط سخت، کنترل رفتارهای تکانشی و خطرناک، به تاخیر انداختن خواسته‌ها، تنظیم هیجانات، جلوگیری از غلبهی استرس بر قدرت تفکر، همدلی با دیگران، امیدواری و توانایی فرد برای انطباق و مقابله کارآمد با فشارها و ویژگیهای محیطی میباشد. هوش هیجانی یا هوش عاطفی عملکرد اجتماعی را ارتقا میبخشد زیرا افرادی که دارای هوش هیجانی بالایی هستند راحت‌تر میتوانند با عواطف و احساسات دیگران درگیر شوند، نقطه نظرات آنها را درک کرده و با آنها ارتباط برقرار کنند. این افراد همچنین قادرند به خوبی بین پیامدهای مثبت و منفی احساسات خود و دیگران تمایز قائل شوند و از اطلاعات مربوط به عواطف و هیجانات برای راهنمایی فرایند اندیشه و اقدامات شخصی استفاده کنند. آنها اغلب در مدیریت رفتارشان قویتر هستند.
پژوهش‌ها نشان میدهد افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند، به احتمال زیاد سلامت روانشناختی، موفقیت تحصیلی، کیفیت زندگی، فرهنگ پذیری، رضایت شغلی و عملکرد شغلی بالاتری دارند.

 

 

 

نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی در داخل فایل خریداری شده

 

 

 


مولفه و خرده مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی بار آن 90 سوالی

تست هوش هیجانی | شخصت شناسی | ۹۰ سوال که به تست بار-اُن نیز مشهور است.
میزان توانایی شما را در ویژگی های زیر مورد سنجش قرار می دهد.
ویژگی های تست هوش هیجانی | شخصت شناسی | ۹۰ سوال
این تست ویژگی های شخصیتی همچون موارد زیر را می سنجد. تست زیر را انجام داده و در بخش پایان تحلیل پاسخ ها برای شما قرار داده شده است.
•    توان حل مسئله
•    شادی و خوشبختی
•    مستقل بودن
•    تحمل استرس و اضطراب
•    خودمختاری و خود شکوفایی
•    خودآگاهی در مورد امور احساسی
•    واقع گرایی
•    روابط بین فردی
•    خوشبینی و نگاه مثبت
•    عزت نفس
•    کنترل خشم
•    انعطاف پذیری
•    مسئولیت پذیری اجتماعی
•    همدلی با دیگران
•    خود ابرازی