دانلود پاورپوینت کارگاه روش تحقيق جهت رشته روانشناسی در قالب 241 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


واژه Research در لغت به‌معنای پژوهش، تحقیق، کندوکاو، تجسس و کاوش است و Qualitative به‌معنای کیفی و چونی است. این دو واژه مجموعاً به‌معنای تحقیق و پژوهش کیفی است. تحقیق کیفی عبارت از مجموعه فعالیت‌هایی (چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی) است، که هرکدام به‌نحوی محقّق را در کسب اطلاعات دست اول، دربارهٔ موضوع مورد تحقیق یاری می‌دهند.

 

 

 

بدین‌ترتیب، از اطلاعات جمع‌آوری شده، توصیف‌های تحلیلی، ادراکی و طبقه‌بندی‌شده حاصل می‌شود. در روش مورد بحث دسترسی به اطلاعات؛ یعنی زندگی کردن با مردم مورد پژوهش، یادگیری فرهنگ آن‌ها، از جمله مبانی ارزشی، عقیدتی و رفتاری، زبان و تلاش برای درک احساس، انگیزش و هیجان‌های آن‌ها است. محقق کیفی، رفتار اجتماعی را به این دلیل درک می‌کند که خود را به‌جای دیگران قرار می‌دهد.

 

 

 

فهرست مطالب
منابع
مراحل پایان نامه یا طرح تحقیقاتی
مراحل پروپزال
پژوهش چيست؟
انواع روش هاي دانستن
هدفهای علم
ويژگيها و قواعد علمی تحقيق 
اهمیت تحقیق و پژوهش
کاربردهای تحقیق
آیا بیان مساله همان بررسی متون است؟
خصوصیات بیان مساله
شبکه عليت
استخوان ماهي
بیان مسأله زمانی کامل است که به سؤالات زیر پاسخ دهد: 
اهمیت و ضرورت تحقيق: 
تدوين اهداف تحقيق
انواع اهداف تحقیق
فرضيه  
بيان فرضيه
ويژگيهاي فرضيه 
ملاك هاي تدوين فرضيه
انواع فرضيه و نحوه بيان آنها 
سوالات تحقیق
ويژگيهاي سئوالات 
انواع سئوالات تحقیق 
تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق
بررسي پيشينه تحقيق
مقاصد بررسي پيشينه تحقيق
هدف از بررسي پيشينه تحقيق (دسته‌بندي ديگر)
چگونگي انجام بررسي پيشينه تحقيق
ويژگيهاي چهارچوب نظري
بيان گزاره هاي مسئله
منابع اطلاعاتي براي بررسي پيشينه تحقيق
انواع تحقیق بر حسب نوع داده
مثال برای انواع تحقیق بر حسب نوع داده
انواع تحقیق بر حسب نتیجه تحقيق
مثال برای انواع تحقیق بر حسب نتیجه تحقيق
انواع تحقیق بر حسب هدف تحقيق
انواع تحقیق بر حسب زمان گردآوری داده های تحقیق
انواع تحقیق بر حسب نقش محقق
تحقيقات بنيادي Basic Research 
تحقيقات كاربردي  Applied Research
تحقييقات عملی
دسته‌بندي تحقيق توصيفي
دسته‌بندي تحقيق پيمايشي
انواع بررسي‌ها در روش طولي
مراحل اقدام پژوهي
مراحل مطالعه موردي
دسته‌بندي تحقيقات همبستگي بر حسب هدف
روش‌هاي ورود متغيرهاي پيش بين در تحليل رگرسيون
سه اصل عمده تصميم‌گيري ورود متغيرها به تحليل تصميم‌گيري
تحليل ماتريس همبستگي (کواريانس)
اهداف ماتريس کواريانس در تحليل عاملي
رويکردهاي هدف اکتشافي
روش تحقيق پس رويدادي (علي - مقايسه‌اي)
روش هاي تحقيق آزمايشي
شيوه کنترل آزمودني‌ها در روش‌هاي تحقيق آزمايشي
دسته‌بندي طرح‌هاي تحقيقي آزمايشي
دسته‌بندي طرح‌هاي تمام آزمايشي
حالات اجراي طرح‌هاي آزمايشي با گروه گواه و انتساب تصادفي
دسته‌بندي طرح‌هاي تحقيقات تمام آزمايش مبنا
انواع طرح‌هاي تحقيق شبه آزمايشي
انواع طرح‌هاي تحقيق شبه آزمايشي با گروه گواه
ساير روش‌هاي تحقيق
مراحل تحقيق تاريخي
ويژگي تحقيقات قوم‌نگاري
و...