دانلود پاورپوینت کارگاه آموزش خلاقيت و شيوه ‌های پرورش آن جهت رشته مدیریت در قالب 83 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


فکر جریانی است که در آن فرد کوشش می کند مشکلی را که با آن روبرو شده مشخص سازد و با استفاده از تجربیات قبلی خویش به حل آن اقدام کند .در تعریف دیگر تفکر را توانایی عمومی بشر برای حل مساله عنوان کرده اند. 

 

 

 

فهرست مطالب
تفکر و تفکر خلاق و خلاقیت
1- تعریف فکر
2- مراحل فکر
3- اهمیت و ضرورت فکر
4- اساس تفکر
5- عناصر عمده تفکر
6-خصوصیات تفکر
7- تفکر در روان شناسی
8- انواع و ابعاد تفکر
9-سازمان دهی و طراحی فضای کلاس برای تفکر
10- مفهوم و تعریف خلاقیت 
11- مکاتب و تئوری های مر بوط به خلاقیت
12- عناصر خلاقیت
13- مراحل و فرایند تفکر خلاق و خلاقیت
14- دو موقعیت مناسب و ضروری برای خلاقیت
15- سه پیشنهاد و اسمیت برای معلمان در خلاقیت
16- فرمول خلاقیت
17- مهارت های لازم برای خلاقیت از نظر تورنس
18- ویژگی های افراد خلاق و آفریننده
19- ویژگی مدیران خلاق
20- تفاوت افراد خلاق و غیر خلاق
21- اصول مهم در توسعه تفکر خلاق
22- انواع ساختارهای مهم موجوددرکلاس که میتواند به خلاقیت کمک کند
23- برنامه های آموزشی برای خلاقیت
24- شیوه های آموزش خلاقیت
25- شیوه های پرورش خلاقیت در مدرسه
26- الگوی رشد خلاقیت
27- آزمون های خلاقیت ( روش های شناخت )
28- شیوه های تمرین خلاقیت
29- موانع خلاقیت
30- توصیه هایی برای رشد خلاقیت

31- برخی تمرین ها و روش های مربوط به خلاقیت