هدف از این تحقیق بررسی تصمیم گیری در سازمان ها با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
تصمیم گیری در سازمانها
شرایط تصمیم مدیران
تئوری های تصمیم گیری
تئوری کلاسیک تصمیم گیری
تئوری رفتاری تصمیم گیری
بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته
یابندگی قضاوتی
قاطعیت در تصمیم گیری
استراتژی درگیر کردن دیگران در تصمیم گیری
تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی
مدیریت در قرن 21 جایگاه خاصی برای دو سياست کلان قائل است
انواع اطلاعات
طبقه‌بندي اطلاعات از نظر كاربرد
طبقه‌بندي اطلاعات از نظر سطوح سازماني
نقش استراتژیک اطلاعات
سیستمها
روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی
چرخه حیات سیستم
اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
سیستمهای اطلاعاتی
منابع فارسی
منابع لاتين

 

 


 تصمیم گیری منظم پنج مرحله اساسی دارد که با شناخت مساله یا فرصت آغاز می شود. این مراحل پنج گانه به طور خلاصه عبارتند از :
1- تشخیص و تبیین مساله یا فرصت .
2-معلوم کردن و تجزیه 
3-انتخاب اقدام یا راه حل مطلوب 
4-اجرای راه حل انتخاب شده .
5-ارزیابی نتایج و پیگیری تا حد لازم .
 تصمیم گیری در سازمانها در شرایط گوناگون و وضعیتهای مختلفی صورت می گیرد که فرایند آن را چالش انگیز می کند .