هدف از این تحقیق بررسی شایسته سالاری با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
تعريف شایستگی
ضرورت‏های شایسته سالاری
مبانی و اصول شایسته سالاری
محدودیت‏های شایسته سالاری
ابعاد شایسته‏ سالاری 
شایسته‏خواهی
شایسته‏یابی
شایسته گزینی
شایسته‏گماری
شایسته‏پروری
شایسته‏داری
بررسي و مقايسه فراگرد شايسته سالاري و ناشايسته
شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن
پيشينه تحقيق 
تحقیق های داخلي
تحقیق های خارجي

 

 

 

كاتانو، نيوسام و دي  شايستگي را اينگونه تعريف مي كند: هر گونه دانش، مهارت، توانايي يا كيفيت شخصي است كه از طريق رفتار نشان داده مي شود و منجر به تعالي خـدمت دهي مــي گــردد شايستگي يعني يك تشريح مكتوب از مهارت هاي شخصي و عادات كاري قابل سنجش كه درجهت دستيابي به اهداف كار استفاده مي شود

 

 


شايستگي نوعي صفت براي كاركنان قلمداد مي شود و به نوعي سرمايه انساني با منبع انساني اشاره دارد كه در بهره وري متجلي مي شودشايستگي هاي يك كارمند بايد خواسته هاي يك شغل را در بر گيرد و محقق سازد