هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت اجتماعی با فرمت docx در قالب 81 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مقدمه    
تعريف هدف    
مدل کارت امتيازي متوازن BSC    
تعريف مسوؤليت اجتماعي شرکتها    
مفهوم مسوؤليت اجتماعي    
مباني فلسفي ديدگاه هاي مسوؤليت اجتماعي    
ديدگاه كلاسيك    
ديدگاه عمومي    
ديدگاه اسلامي                                                                
ابعاد مسوؤليت اجتماعي    
بعد اقتصادي    
بعد قانوني    
بعد اخلاقي    
بعد عمومي و ملي    
رهيافت هاي مسوؤليت اجتماعي    
مسوؤليت پذيري اجتماعي در قالب فعاليتهاي بشر دوستانه    
دلايل مخالفان و موافقان مسوؤليت اجتماعي    
سازمان هاي بين المللي فعال در ترويج مسوؤليت اجتماعي
رايج ترين مدل ها از مسوؤليت اجتماعي شرکت در کشورهاي در حال توسعه    
مدل مسوؤليت اجتماعي کارول    
مدل مسوؤليت اجتماعي لانتوس    
مزاياي اجراي مسوؤليت اجتماعي براي شرکتها    
مزاياي اجراي مسوؤليت اجتماعي براي ارتقاء کيفيت زندگي نيازمندان    
موانع و محدوديت ها ي موجود در اجراي مسوؤليت اجتماعي    
نقش دولت در اجراي مسوؤليت اجتماعي شرکت ها    
نقش بخش خصوصي در اجراي مسوؤليت اجتماعي وکاهش فقر    
مدل تجاري بازرگاني    
 مدل انتهاي هرم    
مدل تجاري اجتماعي    
پيشينه پژوهش    
مطالعات داخلي    
مطالعات خارجي    

 

 

 

امروزه سازمانها در زمينه هاي گوناگون تحت فشار شديد براي جلب اعتماد عمومي و حفظ رقابت در بازار جهاني قرار دارندرسوايي هاي اخير تجاري موجب خدشه دار شدن وجهه عمومي سازمانهاي خصوصي و افزايش توقع پاسخگويي به عموم، شفافيت و درستکاري شده است. به نظر مي رسد سازمانهاي خصوصي با رقابتي براي دستيابي به اين اصول در کنار سودبخشي مالي و حفظ ابتکار روبرو هستنددر چند سال گذشته پاسخگويي به خواسته هاي سهامداران و نيز سعي در ارتقاي ارزش هاي اجتماعي تناقض پيچيده اي است که سازمانهاي تجاري متعهد درزمينه هاي مختلف با آن درگيرند.