هدف از این تحقیق بررسی انگیزش با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
بخش چهارم انگيزش    
انگيزش شغلي    
پيشينه تحقيق    
جمع بندي    

 

 


شناخت عوامل مؤثر در ايجاد انگيزش شغلي، از ضرورت‌هايي است كه مي‌تواند در افزايش بهره‌وري و رضايت شغلي افراد كمك‌كننده باشد. براي شناسايي عوامل دروني و بيروني انگيزش شغلي، اين مطالعه با هدف تعيين عوامل مؤثر در ايجاد انگيزش شغلي افراد حاضر در آموزش هاي کارآفريني  انجام شد.

 

 


انگيزش  : حالتي در افراد که آنان را به انجام رفتار وعمل خاصي متمايل مي سازد.  بحث وبررسي در خصوص ارضاي نيازها وعوامل دلگرمي و اثربخشي بيشتر کارکنان وايجاد محيط صميمي و پرجاذبه براي آنان در محيط هاي سازماني توجه هر فرد دلسوز به آينده اين مرزوبوم را به خود معطوف مي دارد .

 

 

 

چرا که با تلاش وهمفکري و هماهنگي کليه آحاد و سازمانهاي جامعه است که مي توان بطور طبيعي اميدوار بود از طريق اعمال يک مديريت صحيح و علمي کشور واقعا در جهت توسعه وپيشرفت قدمهاي اساس بردارد ولذا همواره اين سوال براي نويسنده مقاله مطرح بوده و هست که چرا و چگونه پاره اي موارد ازطريق ايجاد انگيزش وارضاي نيازهاي منطقي ومعقول کارکنان در دلبستگي به کار و بالا بردن روحيه آنها تاثير مثبت حاصل شده ويا بالعکس در اثر کم توجهي و ضعف مديريت تا چه حد در روحيه وانگيزه افراد اثر سوء گذاشته است ؟

 

 

 

چرا برخي افراد در شرکت با وجود امکانات ومزاياي يکسان، فعال وداراي انگيزه و برخي ديگر با تمامي مشکلات ماندگار مي شوند ؟ در چه صورتي افرادحداکثر توان خود را در کار به عمل مي آورند ؟ چگونه مي توان روحيه شغلي آنان را افزايش داد؟ شناخت اينکه کارکنان نيازهاي متفاوتي را دنبال مي کنند , مي تواند به مدير اين مطلب را تفهيم کند که چرا رفتار کارکنان متفاوت است ؟

 

 

 

سرانجام اينکه در سطح کلي آگاهي از فرايندهاي انگيزش براي شناخت پويايي سازمان ضروري است چرا رفتار مردم اينگونه مي باشد ؟ چه چيزي موجب عملکرد خوب يا بد مي شود ؟ و …پاسخ به اينگونه سوالات با شناخت آنچه کارکنان را برمي انگيزاند روشن مي شود .موفقيت هر سازماني به نيروهاي انساني آن بستگي دارد.