هدف از این تحقیق بررسی مدیریت ارتباط با مشتری با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مدیریت ارتباط با مشتری
تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری
تشریح مدیریت ارتباط با مشتری
تعریف مدیریت ارتباط با مشتری
ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری
سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان کلیدی
اهداف اصلی اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در موسسات مالی و بانکها
نقاط قوت و ضعف مدیریت ارتباط با مشتری در بانک
مزیت های بهره گیری از مدیریت ارتباط با مشتری
اصول مدیریت ارتباط با مشتری
اهداف مدیریت  ارتباط با مشتری
مفروضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری
مراحل ارایه خدمت در مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریECRM))
مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری (ICRM)
انواع فناوریهای مورد استفاده در مدیریت ارتباط با مشتری
صنعت بانکداری و ارتباط آن با ACRM
عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی استراتژی CRM
چالشهای اجرایی CRM
مراحل تکامل مدیریت ارتباط با مشتری
پیشینه تحقیق
پژوهشهای خارجی
پژوهشهای داخلی

 

 

 

اصطلاح مدیریت ارتباط با مشتری با مفهوم امروزی آن از دهه 1990 پدید آمد و در قالب یک راهبرد کسب و کار به منظور انتخاب و مدیریت ارزشمندترین ارتباطات با مشتریان تدوین شد. پپتر دراکر در سال1973 ادعا کرد که تنها هدف یک کسب و کار، خلق مشتری است. اما زمانیکه داوکین و ریچارد در سال 1990 گزارش کردند که 5 درصد افزایش در نرخ نگهداری مشتری می تواند افزایشی به میزان 25 درصد تا 95 درصد در ارزش فعلی خالص مشتری در میان حیطه گسترده ای از کسب و کارها ایجاد نماید،نگهداری مشتری به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفت.

 

 

 

به همین جهت علاقه به مدیریت ارتباط با مشتری از دهه 1990 شروع به رشد کرد. این سیستم به کمپانی ها اجازه می داد که یک دید کلی از مشتری بدست آورند و با آنها تعامل داشته باشند.