هدف از این تحقیق بررسی آموزش فنی و حرفه ای با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مقدمه    
ضرورت آموزش و بالندگی نیروی انسانی    
تاریخچه آموزش های فنی و حرفه ای در جهان و ایران    
آموزش فنی و حرفه ای    
واژه شناسی آموزش فنی و حرفه‌ای    
آموزش در زندان    
مهارت    
مرور ادبیات و سوابق مربوطه

 

 


يكي از ويژگي هاي مهم هر نظام اقتصادي در هم تنيدگي ساختارهاي آموزش و اشتغال است، به عبارتي ارتباط ارگانيك كار و آموزش همواره در برنامه ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي همزمان با يكديگر در نظر بوده است در واقع، هر آموزشي بايد بازدهي يا توجيه اقتصادي داشته باشد كه عالي ترين نوع آن ايجاد اشتغال متناسب با فراگير است بروز پديده جهاني شدن در روند اقتصاد، افزايش رقابت هاي بين المللي و تحولات ناشي از توسعه و پراكندگي هاي جغرافيايي در بازار كاراهميت نياز به استراتژي سيستم آموزش را افزايش مي بخشد.

 

 

 

اكثر كشورها در اصلاحات سيستم آموزشي خود نسبت به گسترش آموزش هاي عمومي و دانشگاهي تمايل بيشتري نشان مي دهند در حالي كه آموزش هاي فني و حرفه اي در اين مقايسه جايگاه چندان با اهميتي ندارند. بعلاوه در اكثر كشورها آموزش هاي فني و حرفه اي بخشي از سيستم آموزش متوسطه و يا دانشكده هايي كه فارغ التحصيلان آن بنا بر نوع تقاضاي جامعه به دانشگاه راه مي يابند، محسوب مي شود.

 

 

 

ارزشيابي از اين سيستم نشان مي دهد كه كارفرمايان از كيفيت اين گونه آموزش ها راضي نيستند وغالباً از كيفيت ناچيز آموزش و فقدان مهارت هاي كاربردي كارآموزان و عدم تناسب محتواي آموزشي رضايت ندارند.