دانلود پاورپوینت بررسی درس یادگیری حرکتی جامع جهت رشته تربیت بدنی در قالب 260 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

گاتري مهارت را به صورتي تعريف كرده است كه مشخصه­هاي مهم آن را در بر مي‎گيرد. به گفته او مهارت قابليتي است كه با اطمينان معين و صرف حداقل انرژي يا زمان كاري به نتيجه برسد.
 

 

 

 

1- چندين مشخصه آنكه كار بايد به هدف مورد نظر برسد. حركت ضرورتاً در محيط به هدف خاصي نمي­رسد اجرا كننده مهارت، از حركت به عنوان يك وسيله براي رسيدن به هدف استفاده مي‎كند. 2- ماهر بودن به اين معني است كه اجرا كننده بايد به اطمينان بيشينه­اي به هدف مورد نظر برسد؛ براي ماهر بودن بايد بتوانيد با اطمينان نسبي مهارت را نشان دهيد بدون اينكه شانس در آن نقشي عمده و اصلي داشته باشد. 

 

 

 

3- نكته سوم اجراي آن مهارت با صرف حداقل انرژي است. براي برخي از مهارتها اين امر هدف اصلي نيست، مانند پرتاپ وزنه كه بايد به دورترين مسافت پرتاپ شود، اما براي بسياري از مهارتهاي ديگر صرفه­جويي در انرژي و به حداقل رسانيدن مصرف آن بسيار مهم است، مانند دونده دو ماراتن كه آهنگ دو و تنظيم انرژي خود مي‎تواند به دويدن ادامه دهد . موضع به حداقل رسانيدن انرژي به سازمان و نحوه اجراي كار بر مي‎گردد. 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول مقدمه اي بر يادگيري حركتي و اجراي حركتي
فصل دو پردازش اطلاعات و تصميمگيري
فصل سوم كمكهاي حسي به اجراي ماهرانه
فصل چهارم ايجاد حركت و برنامه هاي حركتي
فصل ششم تفاوتهاي فردي و تواناييهاي حركتي
فصل هفتم اصول يادگيري مهارت
فصل هشتم آماده سازي و راهبرد هاي طرح ريزي تمرين
فصل نهم سازماندهي و برنامه ريزي تمرين 
فصل دهم بازخورد براي يادگيري مهارت
فصل يازدهم يكپارچه سازي و كاربرد