دانلود پاورپوینت بررسی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ایجاد فیل سفید و ارائه راه کار جهت مدیریت کارآمد آنها جهت رشته گوناگون در قالب 66 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

در تمامی شهرها ازجمله کلان شهر مشهد، همواره پروژه ها یا برنامه ریزی های شهری وجود دارند، که صرفه اقتصادی و اجتماعی ندارند، اما بنا به دلایلی، این برنامه ریزی ها و پروژه ها همچنان در حال اجرا هستند. چرایی اینکه این پروژه ها به چه دلیل در حال انجام هستند گاهی بسیار پیچیده به نظر می رسند و پاسخ و دلایل متعددی می توان برای آنها یافت.

 

 

 

در ادبیات مدیریت استفاده از استعاره ها، معمول بوده تا مشکلات موجود را به آسان ترین شکل ممکنه، برای عامه مردم بازگو نمایند. فیل سفید استعاره ای است که از سال 1851 مطرح و شناخته شده است.

 

 

 

فهرست مطالب
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت
اهداف تحقیق
سوالات پژوهش
قلمروی تحقیق
قلمروی مکانی
قلمروی زمانی
قلمروی موضوعی
نوآوری تحقیق
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
روش تحقیق
جامعه آماری
روش دلفی
پرسشنامه
روش نمونه گیری
روایی
پایایی
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
آزمون فرضیه ها
جنسیت پاسخگویان
سن پاسخگویان
نوع استخدامی
سابقه کار
تحصیلات
آمار توصیفی
عوامل سیاسی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
عوامل تکنولوژیکی
عوامل زیست محیطی
عوامل قانونی
داده های کل
نتایج نمونه ها
آزمون همبسته
شکاف 
نتایج تحقیق
پیشنهادات تحقیق
نتیجه گیری