هدف از این تحقیق بررسی هویت سازمانی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مقدمه    
هویت سازمانی    
تعریف هویت سازمانی    
ساخت و شكل گيري هويت    
توجه رسانه ها    
وجهه خارجي سازمان    
ارتباطات خارجي سازمان    
تيم مديران عالي سازمان    
مديريت منابع انساني    
ارتباطات داخلي سازمان    
عمليات سازمان    
پیشینه تحقیق    
تحقیقات انجام شده در ایران    
تحقیقات خارجی    
جمع بندی    

 

 

 

از آنجا كه هويت، نقشي كليدي در تئوري سازي علوم اجتماعي بازي مي كند؛ در دو دهة اخير اين مفهوم با عنوان "هويت سازماني"، به ادبيات سازماني نيز، راه يافته است. بطوري كه بسياري از مكاتب، پذيرفته اند، كه اين مفهوم، كليد فهم سازمان هاي مدرن است. تعاريف هويت سازماني معمولاً در دو غالب زير عرضه مي شود:

 

 

 

تعريف اوليه: درك مشترك كاركنان، در خصوص ماهيت سازماني كه به آن تعلق دارند؛ كه ناشي از آگاهي آنان نسبت به سازمانشان است. در واقع اين تعريف به درك مشترك اعضا اشاره دارد.