دانلود پاورپوینت بررسی معیارهای ارزشیابی برنامه ثبت سرطان دانشگاهی جهت رشته پزشکی در قالب 51 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

تكميل اطلاعات هويتي از اهميت بسزايي برخورداراست و بهترين منبع تكميل اطلاعات هويتي و دموگرافيك بيماران فرم شماره 1 است و در صورتي كه فرم شماره 1 بطور ناقص ارسال شده باشد فرمي به نام فرم تكميل نهايي نقايص اطلاعات دموگرافيك (فرم شماره 6)طراحي شده كه بايد در اختيار مراكز پاتولوژي قرار داده شود تا هنگام تحويل برگه جواب دهي مورد سرطاني در اختيار بيماريا همراه وي ، قرار داده شود تا توسط ايشان تكميل شود .

 

 

 

فهرست مطالب
معيارهاي ارزشيابي برنامه ثبت سرطان دانشگاهي
منابع جمع آوري
بطور خلاصه در مراكز پاتولوژی
پرسنل مبارزه با بيماري ها در مركز بهداشت شهرستان ها بايد
كارشناس ثبت سرطان در ستاد معاونت بهداشتي استان بايد
ثبت سرطان از منبع مراكز ايمونوهيستوشيمي(IHC)
ثبت سرطان بااستفاده از منبع فلوسيتومتري
ثبت سرطان از منابع بخش هاي تخصصي هماتولوژي-انكولوژي
ثبت سرطان از طريق گزارش هاي پزشكي قانوني
ثبت سرطان با استفاده از مراكز انتقال خون
اداره نظارت بر مواد اعتيادآور و الكل معاونت دارو وغذا
روشهاي نمونه برداري
روشهای بیوپسی پستان 
سیستم تعیین مرحله سرطان (TMN)
شاخص های کنترل کیفی مراکز پاتولوژی
بررسی کامل بودن پوشش
شاخص های کنترل کیفی مراکز پاتولوژی
راهکارهای اصلاح کم شماری ثبت برمبنای پاتولوژی
ثبت سرطان مبتني برجمعيت