دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی حفاظت ترانسفورماتور جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 101 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

ترانسفورماتورهاي قدرت يكي از تجهيزات بسيار مهم در شبكه هاي توليد و انتقال برق بوده و بدون استفاده از آنها امكان توسعه شبكه هاي برق غير ممكن مي باشد . ترانسفورماتورها همچنين داراي مشخصات پيچيده و ساختارهاي ويژه بوده و در نتيجه حفاظت كامل آنها را مشكل و پيچيده نموده است .

 

 

 

لازم است قبل از پرداختن به حفاظت ترانسفورماتورها ‏ْ شرايظ و خواص آنها از ديدگاه مهندس حفاظت بخوبي مورد شناسائي قرار گرفته و سپس نوع حفاظت هاي مورد نياز معين و مورد بررسي قرار گيرد . 

 

 

 

فهرست مطالب 
1 -مقدمه                                                                                                                                   
2 -اساس كار ترانسفورماتورها                                                                                                                    
3 -مدار معادل ترانسفورماتور هاي دو سيم پيچه 
4 -ترانسفورماتورهاي سه فازه                                                                                           
5 -گروه برداري ترانسفورماتور ها                                                                                                              
6 -امپدانس ترانسفورماتورها                                                                                                                     
7 -ترانسفورماتورهاي سه سيم پيچه                                                                                                          
8 -اتو ترانسفورماتورها                                                                                                                             
9 -امپدانس مولفه صفر ترانسفورماتورها
10 -عيوب و اشكالات ترانسفورماتورها                                                                                                      
1 – 10 -عيوب داخلي ترانسفورماتورها                                                                                                      
2 – 10 -عيوب تحميلي از شبكه بر روي ترانسفورماتورها                                                                            
11 -حفاظت الكتريكي ترانسفورماتورها    
1 – 11 -حفاظت ديفرانسيل                                                                                                                   
- روش وايرينگ رله هاي ديفرانسيل                                                                                            
-  رله ديفرانسيل اتو ترانسفورماتورها                                                                                            
- روش تنظيم رله هاي ديفرانسيل                                                                                                
- روش تست رله هاي ديفرانسيل                                                                                                 
-جريان هجومي ترانسفورماتور و چگونگي پايداري رله ديفرانسيل                                               
2 – 11 -  حفاظت اتصال زمين محدود ( REF )                                                                                     
-روش وايرينگ رله هاي REF                                                                                                
-روش تنظيم رله هاي REF                                                                                                     
-روش تست رله هاي REF                                                                                                     
-فرق بين رله ديفرانسيل و رله REF                                                                                        
3 – 11 -  حفاظت هاي پشتيبان ترانسفورماتورها 
1 – 3 – 11 - حفاظت اضافه جريان اوليه و ثانويه                                                                                  
2 – 3 – 11 - حفاظت اتصال زمين اوليه و ثانويه                                                                                   
3 – 3 – 11 - حفاظت امپدانسي ترانسفورماتورها                                                                                 
4 – 3 – 11 - حفاظت اضافه ولتاژ و يا اضافه شار ( Over flux )                                                        
5 – 4 – 11 - حفاضت كاهش ولتاژ ( Under voltage