هدف از این تحقیق بررسی سازمان امور مالیاتی با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
پیشینه پژوهش    
پیشینه پژوهش در ایران      
پیشینه تحقیقات خارجی
احتمال انجام تخلفات مالیاتی    
آشنایی با سازمان امور مالیاتی    
تشکیلات سازمان امور مالیاتی    
نیروی انسانی    
تعریف مالیات    
بیانیه ماموریت سازمان امور مالیاتی    
بیانیه جشم انداز سازمان امور مالیاتی    
اهداف سازمان امور مالیاتی    
وظایف سازمان امور مالیاتی    
مالیات در ایران    
اصول حاکم در یک نظام مالیاتی    
ضرورتهای یک ساختار خوب مالیاتی
محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی    
اقدامات اصلاحات اداری در نظام اداری    
نگاهی به طرح جامع مالیاتی    
اهداف طرح جامع مالیاتی    
افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع    
کاهش هزینه های اجرایی عملیات مالیاتی    
افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع    
روند شکل گیری طرح جامع مالیاتی    

 

 


سازمان امور مالیاتی در سال 1378 به موجب بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. طبق این قانون به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصاد و دارایی ایجاد کند.