هدف از این تحقیق بررسی اثر بخشی سازمانی با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
اثربخشي   
مفهوم اثربخشي   
اثربخشی سازمانی  
تاریخچه اثربخشی سازمانی   
معيارهاي اثر بخشي از نظر كمپبل    
عواملي كه در اثر بخشي سازمان نقش دارند  
نگرش‌هاي مربوط به سنجش اثر بخشي    
الگوهاي ارزشهاي اثر بخشي   
پیشینه تحقیق   
مقدمه   
تحقیقات انجام شده در خارج کشور    
تحقیقات انجام شده در داخل کشور    

 

 

 

اثر بخشي عبارت از درجه اي كه يك سيستم مي‌خواسته اعمالي انجام دهد كه عملاً انجام داده است . يا درجه اي كه كارهاي صحيح به انجام رسيده است از نظر پيتر دراكر اثر بخشي برخلاف كارآيي در برنامه‌ريزي استراتژيك مد نظر است. فرآيند صحيح برنامه ريزي به اثر بخشي آن برنامه مربوط است. زيرا در طي آن تصميم گيري مي شود كه چه چيزي مي خواهد انجام گيرد ، چه زماني مي خواهند آن را انجام دهيد و چه كيفيتي در اين رابطه انتخاب مي شود.

 

 


كارآيي: مفهوم نزديك به اثر بخشي است كه يك سازمان در قبال منابعي كه صرف كرده چه چيزهايي به دست آورده است در واقع درجه¬¬اي است كه يك سيستم فاكتورهاي صحيح را بكار گرفته است. لذا كارآيي عبارتست از مقايسه منابعي كه انتظار مصرف آن بود در قبال منابعي كه انتظار توليد آن بود با خروجي هاي واقعي انتظارات.

 

 

 

در خصوص اثربخشی در سازمان مطالعات زیادی صورت گرفته است. چالادورای و هاجرتی (1991)، اثربخشی را به عنوان مهمترین عامل تحصیل سازمان توصیف نموده‌اند. استیزر (1975) اعتقاد دارد که بهتر آن است که اثربخشی بر مبنای کسب اهداف تعریف شود. کمپل (1977) اثربخشی را درجه‌ای می‌داند که اهداف نهایی سازمان با توجه به برخی محدودیت‌ها کسب می‌شود. هرسی و بلانچارد (1375) معتقدند موفقیت سازمان به وسیله تولیداتش اندازه‌گیری می‌شود در صورتی که معیار سنجش اثربخشی نگرش است. موفقیت نتیجه رفتار اطاعت‌گونه ‌است و اثربخشی نتیجة همکاری و علاقمندی است.