هدف از این تحقیق بررسی مفهوم عملكرد با فرمت docx در قالب 55 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
عملکرد    
مقدمه    
تشريح مفهوم عملكرد    
ارزيابي و سنجش عملكرد    
فرآيند ارزيابي عملكرد    
مزایای سنجش عملکرد    
مدل هاي سنجش و اندازه گيري عملكرد    
طراحي سيستم ارزيابي عملكرد    
عملكرد بازار    
روش هاي مختلف سنجش عملكرد بازار    
پیشینه تحقیق    

 

 


هر سازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليتهاي خود به ويژه در محيط هاي پيچيده و پويا، نياز مبرم به سيستم ارزيابي عملكرد دارد. فقدان سيستم ارزيابي عملكرد در يك سازمان به معناي عدم برقراري ارتباط بامحيط درون و برون سازمان تلقي مي شود كه پيامد آن كهولت و در نهايت مرگ سازمان است. بانكها نيز همانند ساير سازمانها در ايران براي ارايه خدمات متنوعتر، سريعتر و مدرنتر و امكان رقابت وادامه حيات در موج گسترده اطلاع رساني وتوسعه خدمات ويژه بانكي، نيازمند ارزيابي عملكرد مستمر شعب خود هستند.

 

 


امروزه شرکتها براي بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، بايد داراي مزاياي رقابتي باشند تا بتوانند در شرايط پيچيده و متحول عملکردي برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمايند. سازمانهاي امروزي، واحدهاي ايستا نيستند. علاوه بر اين، اولويتها نيز در حال تغيير است و سارمانها بايستي خود را با دو متغير موثر بر آنها، يعني تغييرات فناوري و رقابت جهاني هماهنگ سازند و لذا بايد از وضعيت پيش آگاهي داشته باشند تا بتوانند در مقابل تغييرات سريع و بي وقفه از خود واکنش مناسب نشان دهند. لازمه ي اين کار نيز آگاهي از شرايط موجود و پيش بيني وضعيت آينده است.

 

 

 

براي دستيابي به اين هدف، لاجرم سازمانها بايد براي خود راهبرد از پيش تعيين شده اي داشته باشند که دورنماي اهداف سازماني در آن مشخص باشد. در واقع سازمانها نياز به سيستمهاي مدرن و جامع سنجش عملکردي دارند که با در نظر گرفتن راهبرد مناسب سازمان، با ديدي جامع نگر آن را مورد ارزيابي قرار دهند.