هدف از این تحقیق بررسی هوش با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 هوش    
 نظریه هوش چندگانه گاردنر    
 هوش تصویری – فضایی    
 هوش کلامی – زبانی    
 هوش منطقی ریاضی    
 هوش اندامی  جنبشی    
 هوش موسيقيایی    
 هوش ميان فردی    
 هوش درون فردی    
 هوش طبيعت گرا    
 انواع هوش از دیدگاه مدیریت    
 هوش فرهنگي    
 هوش سازمانی    
 هوش معنوی    
 کاربرد هوش معنوی در محیط کار    
 هوش هیجانی    
 دو بعد اصلی هوش هیجانی    
 هوش هيجاني و مديريت بازار    
 هوش بين فردي و اميد و خوش بيني در خدمت بازار    
 هوش اجتماعی    
 مدل های هوش اجتماعی    
 مدل مارلو و پرتی    
 مدل راه حل های واقع گرایانه    
 مدل رحیم    
 مدل هوش اجتماعی تحقیق حاضر    
 پیشینه تحقیقات انجام شده    
 تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در ایران    
 تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در خارج از ایران    
 تحقیقات در مورد کیفیت خدمات در ایران    
 تحقیقات در مورد کیفیت خدمات در خارج از ایران    
 چهارچوب نظری تحقیق    
 مدل مفهومی تحقیق    
 مدل تحلیلی تحقیق    

 

 


امروزه صحبت از انواع مختلف هوش است. در هر مورد، هوش به توانايي دريافت، درك و كاربرد نمادها و سمبل ها كه نوعي توانايي انتزاعي است. اشاره دارد، امروزه هوش، پيشوند بسياري از مفاهيم مديريتي شده است و اين نشان دهنده تغيير نگاه سازمان ها و متفكران سازماني از هوش تستي بر رويكرد هاي نوين به مقوله هوش است. داشتن دانشي عميق نسبت به همه عوامل مثل مشتريان، رقبا، محيط اقتصادي، عمليات و فرايندي سازماني كه تأثير زيادي بر كيفيت تصميمات مديريتي در سازمان مي گذارد.